Solar Gen ทัวร์ภาคเหนือ

เรื่องราว - กรกฎาคม 9, 2550
ตั้งแต่รถ Solar Generation Container ซึ่งเป็นรถสาธิตการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานหมุนเวียน ตระเวนไปอวดโฉมตามที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ค่ายลูกเสือ จ.สมุทรปราการ และ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ในช่วงเดือนที่ผ่านมา รถ Solar Generation Container ก็ได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน จากสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ในวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2550

ในวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2550 รถ Solar Generation Container ได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน จากสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เชียงใหม่ โดยไปสาธิตการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานหมุนเวียน

ในวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2550 รถ Solar Generation Container ได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน จากสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เชียงใหม่ โดยไปสาธิตการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานหมุนเวียน

ในวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2550 รถ Solar Generation Container ได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน จากสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เชียงใหม่ โดยไปสาธิตการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานหมุนเวียน

กรีนพีซได้นำรถดังกล่าวไปจัดแสดงให้กับครู นักเรียน ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ได้ยลโฉม และสาธิตการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ได้มาทำกิจกรรมต่างๆ เช่น แสงสว่างภายในรถ พัดลม คอมพิวเตอร์ พร้อมกับแสดงภาพผลกระทบของภาวะโลกร้อน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนและครูที่เข้าชมเข้าใจถึงความเชื่อมโยงว่าทำไมจึงต้องสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน ในงานนี้มีนักเรียนประมาณ 500 คนและครูจากโรงเรียนเทคนิคทั่วภาคเหนือกว่า 40 คน ที่สนใจชมรถสาธิตพลังงานหมุนเวียนดังกล่าว