ก้าวแรกของการสานฝันเยาวชนยุคพลังงานสะอาด

เรื่องราว - มีนาคม 9, 2550
หลังช่วงปลายปี 2548 กรีนพีซเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ได้คัดเลือกกลุ่มเยาวชนที่รักสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมระดมความคิดเพื่อหาแนวทางการรณรงค์เรื่องภาวะโลกร้อน ภายใต้ชื่อโครงการเยาวชนยุคพลังงานสะอาด หรือ Solar Generation ซึ่งมีเครือข่ายอยู่หลายประเทศทั่วโลก

มีการเปิดตัวกลุ่มพลังเยาวชนรุ่นใหม่ในงานต้อนรับการกลับมาเยือนประเทศไทยของเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ เพื่อรณรงค์เรื่องภาวะโลกร้อน ในชื่อ "ทัวร์ปฏิวัติพลังงานสะอาดในเอเชีย" เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว นี่เป็นบททดสอบพลังของกลุ่มเยาวชนยุคพลังงานสะอาดบทแรก ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเรืออย่างมาก

หลังจากผ่านประสบการณ์ดีๆ ที่ได้รับจากการเข้าร่วมงานรณรงค์กับกรีนพีซ ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของกลุ่มเยาวชนยุคพลังงานสะอาด ตัวแทนภาคเหนือจากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ได้แสดงศักยภาพของพลังเยาวชนไทยที่ตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนให้เห็นอีกครั้ง โดยครั้งนี้ได้จัดค่ายกิจกรรมให้ความรู้ให้เยาวชนรุ่นใหม่ในชุมชนเพื่อให้หันมาตระหนักถึงปัญหาโลกร้อน และเสนอแนวทางแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้พลังงานที่สะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม เป็นต้น มีเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการถึง 150 คน และยังมีเสียงสะท้อนจากเยาวชนที่เข้าร่วมอยากให้มีกิจกรรมลักษณะอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นให้ผู้ใหญ่หันมาสนใจแก้ไขปัญหาร้อนโลกอย่างจริงจัง เพื่ออนาคตของลูกหลาน

พี่ๆ ทีม Solar Generation ทุกคนขอแสดงความชื่นชม และขอให้น้องๆ ทุกคนมีพลังที่จะทำงานเพื่อสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น