Solar Gen ชุมพร ปักกังหันลมผลิตไฟฟ้า ฉลองพิธีสารเกียวโต 16 กพ.2550

เรื่องราว - กุมภาพันธ์ 15, 2550
ในวันที่ 15-18 ก.พ. 2550 กลุ่มโซลาร์เจนเนอเรชั่น โรงเรียนปะทิววิทยา จ.ชุมพร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา จ.ชุมพร จัดสัมนาเรื่อง "ประสิทธิภาพพลังงานหมุนเวียนใช้ได้จริงหรือไม่" และ จัด Workshop การทำกังหันลมผลิตไฟฟ้าความเร็วต่ำอย่างง่าย

ในวันที่ 15-18 ก.พ. 2550 กลุ่มเยาวชนยุคพลังงานสะอาดของกรีนพีซ ณ โรงเรียนปะทิววิทยา จ.ชุมพร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา จ.ชุมพร จัดสัมนาเรื่อง "ประสิทธิภาพพลังงานหมุนเวียนใช้ได้จริงหรือไม่" และ จัดอบรมเชิงปฏิบัติเรื่องการทำกังหันลมผลิตไฟฟ้าความเร็วต่ำอย่างง่าย ที่จังหวัดชุมพร

ในวันที่ 15-18 ก.พ. 2550 กลุ่มเยาวชนยุคพลังงานสะอาดของกรีนพีซ ณ โรงเรียนปะทิววิทยา จ.ชุมพร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา จ.ชุมพร จัดสัมนาเรื่อง "ประสิทธิภาพพลังงานหมุนเวียนใช้ได้จริงหรือไม่" และ จัดอบรมเชิงปฏิบัติเรื่องการทำกังหันลมผลิตไฟฟ้าความเร็วต่ำอย่างง่าย ที่จังหวัดชุมพร

ในวันที่ 15-18 ก.พ. 2550 กลุ่มเยาวชนยุคพลังงานสะอาดของกรีนพีซ ณ โรงเรียนปะทิววิทยา จ.ชุมพร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา จ.ชุมพร จัดสัมนาเรื่อง "ประสิทธิภาพพลังงานหมุนเวียนใช้ได้จริงหรือไม่" และ จัดอบรมเชิงปฏิบัติเรื่องการทำกังหันลมผลิตไฟฟ้าความเร็วต่ำอย่างง่าย ที่จังหวัดชุมพร

รวมถึงประกาศเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นพร้อมติดตั้งที่จะใช้พลังงานสะอาดในชุมชน ฉลองครบรอบ 2 ปี พิธีสารเกียวโต เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 ที่ผ่านมา   นอกจากนี้ยังมีการศึกษาระบบนิเวศชายฝั่งทะเลและปะการังฟอกขาว ซึ่งเป็นผลกระทบจากภาวะโลกร้อนเมื่อหลายปีก่อนด้วย โดยมีการสำรวจสภาพหาดและสุสานปะการังที่ เกาะไข่ จ.ชุมพร  ผลปรากฎว่า ในรอบ 2 เดือนที่ผ่านมา หน้าหาดมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ด้านหลังเกาะถูกพายุถล่มช่วงปลายฤดูฝนที่ผ่านมา ทำให้สันเขาบางส่วนเปลี่ยนไป ก่อนกลับพวกเราได้ช่วยกันเก็บขยะเล็กๆน้อยๆ เพื่อให้หน้าหาดดูสะอาดขึ้น ทั้งหมดนี้เพื่อเก็บข้อมูลเรื่องการฟื้นฟูปะการังน้ำตื้นและระบบนิเวศของเกาะที่เคยได้รับผลกระทบ และร่วมหาแนวทางในการช่วยดูแลปกป้องธรรมชาติที่สวย งามต่อไป เยาวชนเริ่มแล้ว..ทำแล้ว...แล้วคุณล่ะ...ได้ลงมือช่วยกู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศบ้างแล้วหรือยัง