Solar Generation นำกองทัพกบ บุกทำเนียบรัฐบาล เรียกร้องให้รัฐสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด

เรื่องราว - มกราคม 9, 2550
โซลาร์เจนเนอเรชั่น และอาสาสมัครกรีนพีซ เข้าส่งมอบโปสการ์ดกว่า 10,000 ใบ ให้รัฐบาลใหม่ เรียกร้องออกกฎหมายพลังงานหมุนเวียนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ

อาสาสมัครกรีนพีซ 50 คน เดินทางมายังทำเนียบรัฐบาลพร้อมด้วย "กบไม้" และทำเสียงประสาน "กบร้อง" เพื่อบอกให้รู้ถึงชะตากรรมของกบซึ่งเป็นสัตว์ชนิดแรกที่ประสบภัยคุกคามจาก ภาวะโลกร้อน จนบางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์ พร้อมส่งมอบโปสการ์ดกว่า 10,000 ใบ ให้รัฐบาลใหม่ เรียกร้องออกกฎหมายพลังงานหมุนเวียนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ

อาสาสมัครกรีนพีซ 50 คน เดินทางมายังทำเนียบรัฐบาลพร้อมด้วย "กบไม้" และทำเสียงประสาน "กบร้อง" เพื่อบอกให้รู้ถึงชะตากรรมของกบซึ่งเป็นสัตว์ชนิดแรกที่ประสบภัยคุกคามจาก ภาวะโลกร้อน จนบางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์ พร้อมส่งมอบโปสการ์ดกว่า 10,000 ใบ ให้รัฐบาลใหม่ เรียกร้องออกกฎหมายพลังงานหมุนเวียนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ

อาสาสมัครกรีนพีซ 50 คน เดินทางมายังทำเนียบรัฐบาลพร้อมด้วย "กบไม้" และทำเสียงประสาน "กบร้อง" เพื่อบอกให้รู้ถึงชะตากรรมของกบซึ่งเป็นสัตว์ชนิดแรกที่ประสบภัยคุกคามจาก ภาวะโลกร้อน จนบางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์ พร้อมส่งมอบโปสการ์ดกว่า 10,000 ใบ ให้รัฐบาลใหม่ เรียกร้องออกกฎหมายพลังงานหมุนเวียนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ

ในการเรียกร้องครั้งนี้ อาสาสมัครกรีนพีซ 50 คน เดินทางมายังทำเนียบรัฐบาลพร้อมด้วย "กบไม้" และทำเสียงประสาน "กบร้อง" เพื่อบอกให้รู้ถึงชะตากรรมของกบซึ่งเป็นสัตว์ชนิดแรกที่ประสบภัยคุกคามจากภาวะโลกร้อน จนบางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์

ธารา บัวคำศรี ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงาน กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวว่า ขณะนี้ กบ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ กำลังประสบภัยคุกคามจากภาวะโลกร้อนจนใกล้สูญพันธุ์แล้ว และผลกระทบที่ร้ายแรงต่อมนุษย์นั้นจะมาถึงอีกไม่นานนัก  ทุกคนในโลกต้องลงมือกระทำเพื่อยุติภาวะโลกร้อน กรีนพีซเรียกร้องให้รัฐบาลมีบทบาทนำในการสนับสนุนการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดที่มีอยู่ในประเทศ ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อนแต่ยังทำให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานอย่างแท้จริงอีกด้วย

ในช่วงกว่า 6 เดือนที่ผ่านมา ประชาชนทั่วประเทศได้ลงนามในโปสการ์ด "เราต้องการพลังงานสะอาด (Clean Energy Now)" ซึ่งสนับสนุนการทำงานของกรีนพีซในการเสริมสร้างความตระหนักต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน โปสการ์ดกว่า 10,000 ใบ

จะส่งถึงคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติซึ่งเรียกร้องให้ยุติการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตนั้น ได้สะท้อนถึงความปรารถนาของประชาชนไทยโดยรวมที่อยากเห็นอนาคตที่สะอาดและสิ่งแวดล้อมที่ดี

กรีนพีซยังเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวน "แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า(PDP2006)"  ของประเทศไทยและยกเลิกแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จะมีขึ้นอีกในอนาคต และหันมาลงทุนในการพัฒนาและนำเอาพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดที่มีศักยภาพอย่างมากมายมหาศาลมาใช้เพื่อบรรลุความต้องการด้านพลังงาน

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กรีนพีซทำงานรณรงค์ทั่วโลกเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ในด้านพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดเพื่อยุติภาวะโลกร้อนและผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่มีต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้

รายงานของนักวิทยาศาสตร์ระบุว่า การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกราว 0.6 องศาเซลเซียสในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาได้ส่งคลื่นกระแทกไปทั่วทั้งอาณาจักรของสัตว์ ในจำนวนเหยื่อรายแรกของสภาวะอากาศและภูมิอากาศอันรุนแรงนี้คือ กบสีทอง (harleguin frogs) ชนิดพันธุ์ของกบชนิดนี้ทั้งหมดกำลังสูญพันธุ์อันเนื่องมาจากการติดเชื้อโรคจากเชื้อราชนิดหนึ่งที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิร้อนขึ้น

นักวิทยาศาสตร์ซึ่งทำการติดตามศึกษาวิจัยสัตว์ป่าและพรรณพืชทั่วโลก ได้สะท้อนให้เห็นข้อสรุปที่ตรงกันคือ จะมีชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ป่าอีกหลายชนิดพันธุ์ที่จะสูญสิ้นไป

นายธารา กล่าวเพิ่มเติมว่า เป็นความจริงที่แสนเศร้าที่ว่าภาวะโลกร้อนได้ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตบางชนิดบนโลกนี้แล้ว แต่เรายังสามารถที่จะยุติผลกระทบอันเลวร้ายมากกว่านี้จากภาวะโลกร้อนที่มีต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกได้ โดยยุติการลงทุนด้านเชื้อเพลิงฟอสซิลที่จะเกิดขึ้นใหม่ เช่น ถ่านหิน เป็นต้น และเปลี่ยนมาลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดในทันที