เยาวชนยุคพลังงานสะอาด ประเทศไทย ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่สวิตเซอร์แลนด์

เรื่องราว - สิงหาคม 24, 2550
ในวันที่ 13-15 สิงหาคม 2550 กลุ่มเยาวชนยุคพลังงานสะอาดจากประเทศไทยเข้าร่วมการฝึกอบรมเทคนิคติดตั้งพลังงานหมุนเวียนที่เมืองนูเชอแตล สวิสเซอร์แลนด์

กลุ่มเยาวชนยุคพลังงานสะอาดจากประเทศไทยเข้าร่วมการฝึกอบรมเทคนิคติดตั้งพลังงานหมุนเวียนที่เมืองนูเชอแตล สวิสเซอร์แลนด์ ในวันที่ 13-15 สิงหาคม 2550

ตัวแทนโซลาร์เจนเนอเรชั่น ประเทศไทยเข้าร่วมอบรมการใช้พลังงานหมุนเวียนร่วมกับกลุ่มโซลาร์เจนเนอเรชั่นนานาชาติ เช่น สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เพื่อพัฒนาทักษะและเรียนรู้การนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในชีวิตประจำวัน

กิจกรรมในการอบรมครั้งนี้ ได้แก่ การฝึกประดิษฐ์ไฟฉาย  เครื่องทำน้ำร้อน เครื่องปรุงอาหาร และ แผงพลังงานไฟฟ้า ซึ่งทั้งหมดนี้ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ความรู้จากการอบรมตลอดระยะเวลา 3 วัน สามารถนำไปถ่ายทอด พัฒนา และปรับปรุงการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้กับเยาวชนในท้องถิ่นของตน และในที่อื่นๆ ด้วย