Solar Generation นานาชาติ แจกน้ำปั่นพลังงานแสงอาทิตย์ดับร้อนคนกรุงเทพฯ

เรื่องราว - พฤษภาคม 3, 2550
หลังจากกลุ่มเยาวชนนานาชาติ ได้ร่วมผลักดันการยุติภาวะโลกร้อนเชิงนโยบายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ก็ได้กิจกรรมที่สนุกสนานแต่มีสาระ ตามประสาวัยทีน

กลุ่มเยาวชนยุคพลังงานสะอาดจัดมินิคอนเสิร์ต "ร่วมด้วยช่วยประหยัดพลังงาน" นอกจากนี้ยังแจกน้ำผลไม้ปั่นจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้จากรถ Solar Generation Mobile Unit

กลุ่มเยาวชนได้จัดมินิคอนเสิร์ต "ร่วมด้วยช่วยประหยัดพลังงาน" กับกลุ่มศิลปินจากวงไอโอเนี่ยน และ กลุ่มกอไผ่ นอกจากนี้ยังมีการแจกน้ำผลไม้ปั่นจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้จากรถ Solar Generation Mobile Unit พร้อมแจกคู่มือกู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศให้กับประชาชนทั่วไป ณ บริเวณ หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิตี้บางนา และ บริเวณชั้น 2 ด้านในห้างสรรพสินค้า ทั้งนี้กลุ่ม Solar Generation ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิตี้บางนามา ณ โอกาสนี้