นร.พาณิชยการสุโขทัย เยี่ยมสำนักงานกรีนพีซ หนุนกิจกรรมลดโลกร้อน

เรื่องราว - ธันวาคม 6, 2550

คณะครูและนักเรียนวิทยาลัยพาณิชยการสุโขทัย ระดับ ปวช. และ ปวส.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 40 คน เยี่ยมชมสำนักงานกรีนพีซ พร้อมรับฟังคำบรรยายเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน

คณะครูโรงเรียนพาณิชยการสุโขทัย ได้นำนักเรียนระดับ ปวช. และ ปวส.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 40 คน เยี่ยมชมสำนักงานกรีนพีซ พร้อมรับฟังคำบรรยายเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน รวมถึงบทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่จะสามารถช่วยเหลือและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลดโลกร้อน ในการบรรยายครั้งนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนาน และมีการถามตอบปัญหาและแก้ข้อเข้าใจผิดต่างๆ เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนด้วย