วันสิ่งแวดล้อมไทย 2 ธ.ค.49 หน้าลานกลางแจ้ง มาบุญครอง

เรื่องราว - ธันวาคม 2, 2549

กลุ่มโซลาร์เจนเนอเรชั่น จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงเรื่องการใช้พลังงานสะอาดและการลดขยะ ในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย. 2549

กลุ่มโซลาร์เจนเนอเรชั่น จากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จ.สมุทรปราการ ร่วมกับกรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงเรื่องการใช้พลังงานสะอาดและการลดขยะ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ที่จัดขึ้น ณ ลานกลางแจ้งหน้าศูนย์การค้ามาบุญครอง ในวันเสาร์ที่ 2 ธ.ค. 2549 โดยมอบหนังสือและของที่ระลึกให้กับ นาย พุฒิพงศ์ ปุณณกัณฑ์ รองผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ในงานนี้ด้วย