บรรยายหยุดโลกร้อน ณ รร.เตรียมฯ น้อมเกล้า

เรื่องราว - กรกฎาคม 4, 2550

กรีนพีซได้รับเชิญจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เพื่อบรรยายเรื่องภาวะโลกร้อน และแสดงรถสาธิตการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2550

กรีนพีซได้รับเชิญจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เพื่อบรรยายเรื่องภาวะโลกร้อน และแสดงรถสาธิตการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2550

กรีนพีซได้รับเชิญจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เพื่อบรรยายเรื่องภาวะโลกร้อน และแสดงรถสาธิตการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2550

ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2550 กรีนพีซได้รับเชิญจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เพื่อบรรยายเรื่องภาวะโลกร้อน และแสดงรถสาธิตการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กว่า 700 คน เพื่อกระตุ้นจิตสำนึก และส่งเสริมให้เยาวชนในโรงเรียนได้รับรู้ถึงผลกระทบ และแนวทางแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน