Solar Gen เชียงรายรุดช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากหมอกพิษ

เรื่องราว - มีนาคม 15, 2550
กลุ่มเยาวชนยุคพลังงานสะอาด (Solar Generation) จากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนของกรีนพีซ ได้ช่วยเหลือผู้ประสบหมอกควันพิษในท้องถิ่นอย่างเร่งด่วน

กลุ่มเยาวชนยุคพลังงานสะอาด (Solar Generation) จากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ประสบหมอกควันพิษในท้องถิ่นอย่างเร่งด่วน

ช่วงเช้า ทำกิจกรรมในเขตอำเภอเมือง

- กิจกรรมรณรงค์ ให้ความรู้เกี่ยวกับมลภาวะทางอากาศ โดยออกอากาศทาง วิทยุ สวท.(กรมประชาสัมพันธ์) เชียงราย และ วิทยุ อสมท.เชียงราย

- กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ และแจกหน้ากาก บริเวณโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ และ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม (รถตรวจสอบสภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ มาตั้งอยู่ที่ รร.สามัคคี)

ช่วงบ่าย ทำกิจกรรมในเขตอำเภอแม่จัน

- กิจกรรมในเขต ต.แม่จัน คือ สภอ.แม่จัน (ตำรวจ) และ โรงพยาบาลแม่จัน (ผู้ป่วย ชาวบ้าน ผู้สูงอายุ)

- กิจกรรมในเขต ต.ป่าซาง (บ้านของสมาชิกโซลาเจนที่มีคนป่วย) โดยได้แจกหน้ากาก และให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน (ผญบ. อส. อบต.) ผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า