70 ปี เตรียมอุดมศึกษาจัดกิจกรรมลดโลกร้อน

เรื่องราว - ธันวาคม 3, 2550
เนื่องในานฉลองครบรอบ 70 ปี เตรียมอุดมศึกษาเมื่อ วันที่ 3- 4 ธันวาคม 2550 ที่ผ่านมา กรีนพีซและกลุ่มโซลาร์เจนเนอเรชั่นได้รับเชิญจากชมรมวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นำรถคลินิกโลกร้อนจัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

กรีนพีซและกลุ่มโซลาร์เจนเนอเรชั่นได้รับเชิญจากชมรมวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ให้นำรถคลินิกโลกร้อนจัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องในงานฉลองครบรอบ 70 ปี เตรียมอุดมศึกษาเมื่อ วันที่ 3- 4 ธันวาคม 2550

กรีนพีซและกลุ่มโซลาร์เจนเนอเรชั่นได้รับเชิญจากชมรมวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ให้นำรถคลินิกโลกร้อนจัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องในงานฉลองครบรอบ 70 ปี เตรียมอุดมศึกษาเมื่อ วันที่ 3- 4 ธันวาคม 2550

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการคำนวณหาปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ และการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้จริงในชีวิตประจำงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากน้องๆ ในโรงเรียนอย่างมากในเรื่องระบบการติดตั้งและการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ รวมถึงซุ้มทำเข็มกลัดทำมือหยุดโลกร้อน ก็ยังได้รับความนิยมอีกเช่นเคย นอกจากนี้ในงานยังมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ นวัตกรรมทางเทคโนโลยี เช่นหุ่นยนต์ และอื่นๆ อีกมากมาย