กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 5-8 มิ.ย. 51

เรื่องราว - มิถุนายน 5, 2551
เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2551 กลุ่มเยาวชนยุคพลังงานสะอาด ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 5-8 มิถุนายน 2251 ณ เมืองทองธานี

กลุ่มเยาวชนยุคพลังงานสะอาด ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 5-8 มิถุนายน 2251 ณ เมืองทองธานี เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2551

ในปีนี้มีแนวคิดในงานว่า  "ลดวิกฤตโลกร้อน : เปลี่ยนพฤติกรรม ปรับแนวคิด สู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (CO2 Kick the Habit!)" ภายในงานกลุ่มเยาวชนและกรีนพีซได้จัดคลินิกโลกร้อน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคำนวณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในชีวิตประจำวัน (Carbon Footprint Program)  เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักว่าทุกคนมีส่วนเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับโลก และได้เสนอทางออก คือ การลดการใช้พลังงานเพื่อกู้วิกฤตโลกร้อน กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากเยาวชนและครูโรงเรียนต่างๆ ที่ร่วมงานจำนวนมาก