กลุ่มเยาวชนยุคพลังงานสะอาดเยี่ยมชมเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ นำโดยโรงเรียนราชวินิต บางแก้ว ที่ลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรีนพีซและเครือข่ายเยาวชนยุคพลังงานสะอาด เพื่อให้คำมั่นในการร่วมรณรงค์และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้พลังงานหมุนเว...

ภาพถ่าย | กรกฎาคม 19, 2551

กลุ่มเยาวชนยุคพลังงานสะอาดเยี่ยมชมเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ นำโดยโรงเรียนราชวินิต บางแก้ว ที่ลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรีนพีซและเครือข่ายเยาวชนยุคพลังงานสะอาด เพื่อให้คำมั่นในการร่วมรณรงค์และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้พลังงานหมุนเวียน เพื่อยุติภาวะโลกร้อน นอกจากนี้เหล่าเยาวชนยังรณรงค์เรื่องภาวะโลกร้อนและพลังงานหมุนเวียนหน้าห้างสรรพสินค้า คาร์ฟู ถ.พระรามสี่

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1406 ผล