Kampanya Hakkında

Akdeniz’in Haritası

Akdeniz 19 ülkeyle olan 46.000 km'lik kıyı şeridiyle Asya, Avrupa ve Afrika'yı birbirine bağlamaktadır. Binlerce yıldır uygarlığı besleyen bu bereketli kaynak şimdi ciddi bir tehdit altında. Bugün Akdeniz'in bizim korumamıza ihtiyacı var.

Tehditlere tamamen kapatılsa bile Akdeniz'in sularının tamamen yenilenmesi yüz yıla varan bir zaman alacak. Bu eşsiz doğa, deniz çayırları, deniz dağları, cold seepsleri ve 5000 metre derinliğe ulaşan çukurları içeren geniş bir ekosisteme ev sahipliği yapmaktadır.

Akdeniz dünya denizlerinin yalnızca  % 0.7' sini oluşturmasına rağmen binden fazla türü barındırmaktadır ve bu miktar dünya denizlerindeki biyoçeşitliliğin  % 8-9 ‘unu oluşturmaktadır. Bu türlerden bir çoğu -en az dörtte biri yalnızca Akdeniz'e özgü olmak üzere- başka hiçbir yerde bulunmamaktadır ve Akdeniz foku, yeşil kaplumbağa ve iri başlı kaplumbağa gibi türler ciddi tehdit altındadır.

Akdeniz kıyısında yaşayan milyonlarca insan, biyolojik kaynakları ve üç kıta arasında oluşturduğu köprü nedeniyle Akdeniz'e bağımlıdır. Bu kadar çok insan faaliyeti, balıkçılık, kültür balıkçılığı, petrol, doğalgaz ve nakliyat için denizin aşırı kullanımı büyük bir baskı oluşturmuştur.

Yörenin tarihini ve kültürünü şekillendiren ve destekleyen bu deniz, şimdi çok ciddi ve yakın zamanda gerçekleşmesi beklenen bir tehdit altındadır. Şu anda Akdeniz'de tamamen koruma altında olan alanlar  %1'inden azını kapsamaktadır. Bu rakam, bilim insanlarının öngördüğü %20 - %50'lik oranın hayli uzağında bir çığlık gibidir. Akdeniz'in biyoçeşitliliğini koruyabilmek ve gelecek kuşaklara sağlıklı ve verimli bir deniz bırakabilmek için, acilen tam anlamıyla korunan bir deniz rezervleri ağına  ihtiyaç vardır.

Greenpeace, deniz hayatının korunması ve balık stoklarının iyileştirilmesi için Akdeniz’in %40’ında  tam koruma sağlanmış deniz rezervleri oluşturulması için uluslararası çalışmalar yürütüyor.

Kategoriler