2008 ICCAT Toplantısı

Sayfa - 1 Aralık, 2008
Tarım ve Köyişleri Bakanı’ndan 17-24 kasım 2008'de düzenlenen 16. Uluslararası Atlantik Orkinoslarını Koruma Komisyonu'nun toplantısı öncesinde, Akdeniz’in geleceği için mavi yüzgeçli orkinos avcılığının durdurulması önerisini desteklemesini istedik. Ancak ICCAT'e taraf ülkeler, yok olmanın eşiğindeki bu türün ve balıkçılığının geleceğini kurtarmaktansa bir yıkıma imza attılar.

Mavi yüzgeçli orkinoslar

Orkinoslar ve zaman tükeniyor

Akdeniz'in en değerli balığı ve besin zincirinin üst türlerinden mavi yüzgeçli orkinoslar denizlerimizden tamamen silinmek üzere, tabii balıkçıların geleceği de. Uluslararası Atlantik Orkinoslarını Koruma Komisyonu (ICCAT) Akdeniz'in en önemli balıkçılıklarından mavi yüzgeçli orkinos avcılığının yönetiminden sorumlu. Ancak yıllardır süregelen aşırı ve yasadışı avlanma mavi yüzgeçli orkinosları ve balıkçılığını yıkımın eşiğine getirmiş durumda.

Akdeniz'i kurtarabilmek için, ICCAT'in mavi yüzgeçli orkinos avcılığının hemen durdurulması önerisini kabul etmesini sağlamak için gereken tüm baskıyı yaptık. Greenpeace, bu duruma gelinmesinde en fazla payı olan ülkelerin başında gelen ve hala av filolarının orkinos yumurtlama alanlarında avlanmalarına izin veren Fransa İtalya ve İspanya'da 'Akdeniz'in korsanları' olarak adlandırarak sanal eylemler düzenledi.

Ama yalnız bu üç ülkede değil, tüm Akdeniz'den ve Türkiye'den de bakanlarına orkinos avcılığının durdurulmasını isteyen mektuplar gönderen binlerce insanın taleplerine karşın Avrupa Birliği ve ona destek veren ülkeler 24 kasımda biten toplantıda bir felakete imza atmayı tercih ettiler.

Ancak Tükiye'nin de ne yazık ki bu sorumlulukta payı büyük. Türkiye'de geleneksel orkinos avcılığının yerini alan endüstriyel avcılık yöntemleri, çok kısa süre içinde büyük karlar peşinde bir avcılık anlayışının gelmesine ve hızla stokların düşüşe geçmesine neden oldu.

Tarım Bakanlığı, bu tükenişe adeta yardım edercesine hızla orkinos av filosunun ve çiftlik kapasitesinin artmasına gözyumarak aslında koruması gereken kendi balıkçısının da geleceğini riske attı. Toplantıda ise beklendiği gibi ve 6500 kişinin gönderdiği mektuplara karşın korumacı yaklaşım içindeki önerilere destek vermediği gibi ne yazık ki çıkan 'felaket' kararına da onay verdi.

Bundan sonra yapılacak en doğru adım, mavi yüzgeçli orkinosların "tehlike altındaki türler" listesine girmesini ve ancak bu sayede kurtulmasını sağlamakır.

Türkiye hala Akdeniz'in en değerli türünün yumurtlama alanlarından olan Kıbrıs Kanalı'nın deniz rezervi ilan edilmesini sağlayarak ve kendi balıkçı filosunu sürdürülebilir miktarlara düşürerek yaklaşmakta olan felaketi durdurmaya yönelik önemli bir adım atabilir. Aksi takdirde Türkiye de 'Akdeniz'in korsanları' ile birlikte bu yokoluşa katılmış olacak.

Greenpeace 2007 ''Korsan Ganimeti'' raporu (PDF)

Kategoriler