Akdeniz için Çözümler

Palma de mallorca’nın Deniz Yaşamı.

Akdeniz'in, diğer denizler hatta dünyadaki yaşamın devamı için önemini daha fazla öğrendikçe, onları nasıl koruyabileceğimizi de biraz daha anlamaya başlıyoruz.

Ekosistem Yaklaşımı

Akdeniz'i koruyabilmek için, sularındaki sadece tek bir tür habitatı korumak veya tehditlerden yalnızca birini ortadan kaldırmak yeterli değildir. Akdeniz, ancak tek bir ekosistem olarak varolabilir, dolayısıyla onu koruma için yapılması gerekenler de bu anlayışa gore üretilmelidir. Deniz rezervlerinin öndemi de işte bu noktada çok daha fazla ortaya çıkar.

Deniz rezervleri endüstriyel balıkçılık ve madencilik gibi tüm tahrip edici faaliyetlere ve boşaltım kaynaklarına kapatılmış, gerektiğinde hiçbir insan faaliyetine izin verilmeyen '' çekirdek bölgeler'' içeren alanlardır. Bu alanların bir ağ oluşturacak şekilde uygulanması, tehditlere karşı en açık olan veya acilen iyileştirilmesi gereken alanların korunmasını sağlar. Bu plan içinde denizlerin geri kalan bölümü iyi yönetilmesi şartıyla balıkçılık ve diğer faaliyetlere açık olacaktır.

Deniz Rezervlerinin oluşturulması, bugün eksikliği nedeniyle Akdeniz'i ve tüm denizleri kriz noktasına getiren etkili bir yönetime duyulan ihtiyacı ortadan kaldırmaz. Ancak içinde bulunulan krize acil bir çözüm sunar ve uzun vadeli sürdürülebilirlik sağlar.

Korumaya Yönelik Gerçek Bir Çözüm: Deniz Rezervleri

Korumanın asıl amacı yeryüzündeki yaşamın çeşitliliği ve üretkenliğini devam ettirebilmektir. Bugün artık her yaşam formunun bir ekosisteme dahil olduğu,onun içinde, sistemi destekleyerek varlığını sürdürdüğü kanıtlanmıştır. Dolayısıyla koruma da ne bir tek canlıyı ne de tek bir habitatı yalnız başına ele alarak sağlanamaz. Etkin koruma yöntemleri ancak canlılar arası karmaşık ilişkileri gözönüne alarak ve bunu destekleyici çözümler üreterek oluşturulur. Deniz rezervleri 'nin de en önemli işlevi, ekosistemleri ve kilit canlılarını bir bütün olarak korumaktır. Ayrıca iyi bir yönetim modeli oluşturarak kaynakların sürdürülebilir kullanımlarını sağlar.

Herkes için İyi Olan

Akdeniz'i korumak ve gördüğü zararı telafi etmek sadece bölge için değil küresel anlamda okyanusların geleceği için de yararlı olacaktır. Böyle bir korumacı tavrın balıkçılık endüstrisine de olumlu etkileri olacaktır. Koruma altındaki rezerv alanları bazı bölgeleri balıkçılığa kapatsa da aslında uzun vadede aşırı avlanan türlerin stoklarının iyileşmesini ve habitatlarının yeniden canlanmasını sağlayacaktır. Bu da koruma alanında üremeyi arttırmanın yanı sıra komşu av sahalarındaki stokların artamasına yardımcı olur. Deniz rezervleri ayrıca, gelecekte daha iyi koruma ve yönetim politikaları oluşturulabilmesi için şart olan canlılar ve habitatlarının gözlemlenmesini de mümkün kılacaktır.

Akdeniz'imiz!

Yaşam dolu bir Akdeniz hayal edin: temiz, sağlıklı, verimli. Çocuklarınızın ve onların çocuklarının tüm güzellliği ve zenginliği ile görebilecekleri Deniz Rezervleri hayal edin - yani olması gerektiği gibi.

Akdeniz'in aşırı sömürülmesini ve bir atık deposu gibi davranılmasını daha fazla kabul edemeyiz. Bugüne kadar bir deniz rezerveleri ağının oluşturulamamasının en büyük nedeni bu konudaki siyasi isteksizlik ve iradesizliktir. Bunu artık değiştirmek zorundayız. B

Akdeniz hükümetleri, kendi karasularının korunmasından sorumludur. Uluslararası sular için ise, aynı ülkeler, Akdeniz için Genel Balıkçılık Yönetimi Komisyonu , Barselona Konvansiyonu, Birleşmiş Milletler Deniz Kanunu Konvansiyonu çerçevesinde kolektif bir sorumluluk almalıdırlar.

Greenpeace, yerel, ulusal ve uluslararası anlamda politikacılar üzerinde bu baskısını sürdürecek. Akdeniz'in açık deniz alanlarında ve karasular içinde büyük ölçekli Deniz Rezervleri oluşturulması için bunu sağlayacak yasalara ihtiyacımız var. Hükümetler, ortak kaynağımız, Akdeniz'imizi, korumak için artık harekete geçmek zorunda!

Akdeniz için Yol Haritasına siz de destek verin!

Kategoriler