İklim Değişikliği ve Akdeniz

Sayfa - 1 Eylül, 2009
Dünyadaki birçok deniz ve okyanusu olduğu gibi Akdeniz’i de en fazla etkileyen tehditlerden biri iklim değişikliği. Küresel ısınma, deniz yaşamı üzerinde etkilerini göstermeye başladı bile. Özellikle son yıllarda deniz suyu giderek daha fazla ısınıyor ve kıyısal erozyon artıyor. Bu değişim suların tuzluluğu ve akıntı yapısını değiştirerek biyoçeşitlilik üzerinde tamir edilemez ciddi hasarlara neden oluyor.

Havanın şehirleşmiş sahiller üzerindeki etkileri (Balerik Adaları)

İklim değişikliğini araştıran bilim adamlarına göre gelecek yüzyılda deniz seviyesi 30 ile 100 cm arasında artış gösterebilir. Öte yandan küresel ısınmanın derin denizlerde yaratacağı 0.05-0.1 derecelik sıcaklık değişimleri bile türlerin zenginliğinde ve fonksiyonel çeşitliliğinde önemli değişikliklere neden olmak için yeterli. Su kolonlarında herhangi bir bozulma -ki buna yükselen sıcaklıklar da dahildir- bu bölgelerde yaşayan, ticari balık stoklarının da dahil olduğu birçok türü.

Akdeniz bölgesi iklim değişiminin olumsuz ve muhtemelen çok şiddetli etkilerine maruz kalacak olmasına rağmen, çözümün önemli bir parçasını da sunabilir. Bu bölgelerde özellikle güneş olmak üzere çok ciddi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak mümkündür ve bu potensiyel henüz değerlendirilmemiştir.

Eğer Akdeniz ülkeleri yenilenebilir enerji potansiyellerini geliştirmeyi taahhüt ederlerse, iklim değişiminin deniz ve bölge üzerindeki etkileri azaltılabilir ve bölge küresel çözüme de katkı sağlamış olur.

Kategoriler