Kirlilik

Sayfa - 9 Şubat, 2010
Akdeniz dünya denizleri içinde en çok kirletilmiş olanıdır. Her yıl binlerce ton zehirli atık, endüstri kuruluşları tarafından doğrudan denize boşaltılmaktadır.

Kıbrıslı petrol tankeri “Cennet” Cenova Körfezi’nde yanarken.

Ağır metaller ve kalıcı organic kirleticiler (POPs) insan sağlığına ve deniz yaşamına ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Tortulardaki cıva, kadminyum, çinko ve kurşun gibi maddeler genellikle çok yüksek oranlarda sanayi atıkları, katı atıklar ve evsel atıkların bırakıldığı sahil bölgelerinde(hot-spot) bulunur. Bu maddeler, ulusal sınırların binlerce kilometre uzağına kadar gidebilir.

Bu kirlilik, insanların yaşamlarının denize bağlı sürdürdüğü ve balığın en önemli besin maddesi olduğu bölgelerde ciddi sağlık riskleri oluşturur. Ayrıca zarar görmüş ekosistemler ve deniz yaşamı üzerindeki baskının daha da artmasına neden olur.

Kategoriler
Etiketler