İklim Bilimi

Sayfa - 15 Ağustos, 2007
İklim değişikliği bir gerçektir. Bugün, dünyamız iki bin yıl önce olduğundan daha sıcak. Bu yüzyılın sonunda, eğer günümüz trendleri devam ederse, küresel sıcaklık sırf insan faaliyetleri yüzünden iki milyon yıldır olmadığı kadar artış gösterecek.

1765-2100 arası sıcaklık değişikliği: IPCC'nin 3.Değerlendirme Raporu'ndan alınan grafik, küresel ısı değişikliğini gösteriyor.

20. yüzyılın sonunu gezegenimizin tarihindeki en sıcak zaman dilimi olmayabilir, ama burda eşsiz olan şey var olan sıcaklık değişikliklerinin daha önceki sıcak dönemleri açıklamaya yeten hiç bir doğal mekanizma ile açıklanamaz olmasıdır. Yaygın bilimsel görüş bu değişiklikde insanın çok büyük sorumluluğu olduğu ve bugün aldığımız her kararın iklimin geleceğini belirleyeceğidir.

İklimi Nasıl Değiştiriyoruz

İnsanlık bir yüzyıldan fazladır, enerji ihtiyaçlarını karşılamak için petrol, kömür ve doğal gaz gibi fosil kaynaklı yakıtları kullanıyor. Yaktığımız bu yakıtlar bir sera gazı olan karbondioksiti atmosfere salıyor. Diğer sera gazlarının salımı da ormansızlaşma önemli bir role sahiptir.

İklim değişiklikinin bilimsel yanı ülkelerin acilen eyleme geçmesi gerektiğini doğruluyor.

Ne Biliyoruz

İklim dğişiminin zamanlaması, boyutları ve bölgesel farklılıkları hakkında hala belirsizlikler olmakla birlikte, aşağıdaki ana noktalar üzerinde bilimsel bir fikir birliği var:

  • Atmosferdeki karbondioksit gibi bazı gazlar ‘sera gazı’ etkisi yaratarak ısıyı dünyada tutup dünyanın yaşabilmemiz için ideal sıcaklıkta olmasını sağlar.
  • Fosil yakıt ( kömür, petrol vs.) yakmak atmosfere daha fazla karbondioksit bırakır. Karbondioksit en etkili sera gazı olmamasına karşın, en fazla salımı yapılan sera gazı olması nedeniyle insani etkiler içinde en etkin olanıdır.
  • Karbondioksit salımları 150.000 yıl içindeki en yüksek seviyesine ulaşmış durumda.
  • 1990’lı yıllar tarihteki en sıcak on yıl ve 1998 de en sıcak yıl idi; 2010 yazının da son 2 milyon yıldaki en sıcak yaz olduğu tahmin ediliyor.

Ayrıca aşağıdaki noktalar üzerinde de anlaşma vardır:

  • Sanayi öncesi döneme göre 1.3 °C lik artış bu zamana kadar yaptığımız salımlar nedeniyle maalesef kaçınılmazdır. Bu sıcaklık artışını 2 °C nin olabildiğince altında hatta 1,5 °C altında tutmak iklim değişiklikinin zararlı etkilerini önlemede hayati öneme sahiptir.
  • Eğer sera gazları kontrol altına alınmazsa, iklim değişikliğinin hızı gelecek yüzyıllarda uygarlık tarihinden bu yana bilinen her şeyden fazla olacak.
  • İklim geri besleme mekanizmalarının ani ve geri döndürülemez iklim kaymalarına yol açacağı gerçek bir olasılıktır. Böyle bir ‘kıyamet senaryosu’ durumuyla tetiklenecek küresel ısınmanın boyutlarını kimse net olarak bilmiyor.

Kategoriler