Bilimsel Fikir Birliği

Sayfa - 24 Ekim, 2007
Aslında iklim değişikliğinin oluşmakta olduğu, büyük ölçüde (fosil yakıt yakmak gibi) insan eylemleri nedeniyle oluştuğu ve kontrolsüz bırakıldığı takdirde felaket kabilinden sonuçları olacağı üzerinde geniş çaplı ve ezici bir bilimsel fikir birliği var.

Dahası iklim değişikliğine karşı hemen şimdi harekete geçmemiz gerektiği konusunda somut bilimsel kanıtlar mevcut ki bunlar, bu kesinlikle bilimsel otoritelerin beyanlarında yansıtılıyor.

11 ulusal bilim akademisinden ortak bildiri

Birleşik Devletler, Birleşik Krallık, Fransa, Rusya, Almanya, Japonya, İtalya, Kanada, Brezilya, Çin ve Hindistan ulusal bilim akademileri tarafından 7 Haziran 2005’te yayımlanan beynanname şöyle başlıyor:

İklim değişikliği gerçektir

Dünyanın iklimi kadar karmaşık sistemleri anlama konusunda her zaman belirsizlik olacaktır. Bununla birlikte artık, halen kayda değer ölçüde küresel ısınma gerçekleştiğine ilişkin güçlü kanıtlar vardır. Kanıtlar, yüzey hava sıcaklığı ve yüzey altı okyanus sıcaklığının artışına ilişkin doğrudan ölçümlerden, ortalama küresel deniz seviyesinin yükselmesi, buzulların erimesi gibi fenomenlerden ve pek çok fiziksel ve biyolojik sistemde oluşan değişiklikten gelmektedir. Pek muhtemelen, son onyıllardaki ısınmanın büyük kısmı insanların eylemlerine atfedilebilir (IPCC 2001). Bu ısınma dünyanın ikliminde şimdiden değişikliklere yol açtı.

Bildiri şu sonuca varacak biçimde devam ediyor:

Tüm ulusları ısrarla, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi (BMİDÇS) prensipleri doğrultusunda, iklim değişikliğinin nedenlerini azaltmak üzere acilen harekete geçmeye, bunun etkilerine uyum sağlamaya ve bu konunun ilgili tüm ulusal ve uluslararası stratejilere dahil edilmesini sağlamaya çağırıyoruz.

Bildirinin tam metni için lütfen Ulusal Bilim Akedemisi (NAS)’nin internet sitesine bakın.

Royal Society - İklim değişikliği

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) insanların neden olduğu iklim değişikliğinin risklerini kavramaya uygun bilimsel, teknik ve sosyoekonomik bilgiyi değerlendirmek için 1988’de Birleşmiş Milletler tarafından kuruldu.

Dünyanın çeşitli yerlerinden yaklaşık bin uzman IPCC raporlarının taslaklarını hazırlamak, bunları gözden geçirmek ve bunlara son şeklini vermek için çalışıyor. Yaklaşık 2 bin 5 yüz uzman rapor değerlendirme işleminde görev alıyor. Böylelikle IPCC dünyanın iklim değişikliği uzmanlarının küresel fikir birliğini temsil ediyor. IPCC’nin son bilimsel değerlendirmesinden:

“Son 50 yılda gözlenen ısınmanın büyük kısmı, yüzde 90 ihtimalle sera gazı salımlarındaki artış yüzünden meydana gelmiştir.”

“Son 50 yılda gözlenen ısınmanın büyük kısmının insan eylemlerine atfedilebileceğine ilişkin yeni ve eskisinden daha güçlü kanıtlar vardır.”

“Son 20 yılda atmosfere salınan antropojenik [insan kaynaklı] karbondioksitin yaklaşık dörtte üçünün kaynağı fosil yakıtlardır.”

Değerlendirme, ani ve aşırı iklim değişikliğine neden olabilecek geri besleme döngülerinin meydana gelmesi riski bulunduğuna ve bugüne kadar gerçekleşen küresel ısınmanın şimdiden biyosfere etki ettiğine ilişkin uyarı yapılarak devam ediyor.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)

Kategoriler