CO2 Salımları

Sayfa - 2 Aralık, 2010
Karbondioksit ve fosil yakıtlar: sera gazı salımları nereden gelir, bu gazları atmosfere kim koydu ve bunun için ne yapabiliriz?

Atmosferdeki karbondioksitin (CO2) çok büyük bir kısmı enerji üretimi ve ulaşımda yakılan fosil yakıtlardan kaynaklanıyor. Toprak kullanımındaki değişiklikler ve ormansızlaşma da çok büyük etkide bulunuyor. Örneğin, ağaçlar doğal karbon yutaklarıdır- canlı olduklarında karbondioksiti emerler ve tahribata uğradıklarında atmosfere karbondioksit salarlar. Karbondioksitin büyük kısmı 50 yıldan 200 yıla kadar atmosferde kalır ve bir kısmı ise bilinemeyen bir süre boyunca orada kalmaya devam eder.

Fosil yakıtlar nelerdir?

Petrol, kömür ve doğal gaz fosil yakıt olarak tanımlanır, çünkü milyonlarca yıl önce yaşamış olan hayvan ve bitki kalıntılarından oluştuğuna inanılır. Bütün fosil yakıtlar hidrokarbonlardan oluşurlar ve yakıldıklarında karbondioksit açığa çıkarırlar.

Kim en çok yakıyor?

Cevap basit; çünkü sanayileşmiş ülkeler daha büyük ekonomilere sahipler ve bir yüzyıldan fazla zamandır fosil yakıt kullanıyorlar, atmosferdeki toplu sera gazı salımından bu nedenle onlar sorumlular. Yine de bütün ülkeler kendi varlıkları oranında sorumluluk sahibidir.

Bu durum gelecekte değişebilir ve değişmeli. Bazı ülkelerde bugünden değişiyor. Yenilenebilir enerjiler ve enerji verimliliği sayesinde ekonomik kalkınma ve fosil yakıt kullanımını arttırmamıza gerek yok.

Buna rağmen, dünyanın en üst düzeydeki ekonomileri arasında, Amerika halen en büyük kirleticidir. Dünya nüfusunun %5’inden azını oluşturuyor olmasına rağmen, dünyada en fazla sera gazı salımını yapan ülkedir ve karbondioksit salımlarının nerdeyse çeyreğini gerçekleştirir.

Sadece ülke ülke karbondioksit salımı oranlarına bakmak da çok dar bir alana bakmak demektir. Aynı problem iş sektörü ve kişisel düzeylerde de geçerlidir. Örneğin çok benzin tüketen bir araç kullanan biri daha verimli bir araç kullanan birine nazaran daha fazla fosil yakıt tüketir. Tabii ki ülkelerin ve iş sektörünün sorumluluk alması gerklidir ama bireyler olarak bizler de iklimi etkileyecek kararlar alırız.

Kategoriler