Sera Etkisi

Sayfa - 2 Aralık, 2010
Atmosferdeki karbondioksitin sera gazı etkisindeki yeri nedir?

Gezegenimizin atmosferinde yaşamı devam ettirecek ısıyı tutan gazlar bulunur. Bunlara sera gazı denilir; fakat fosil yakıtları kullanarak ve ormanları kesip yok ederek insanlar bu gazlardan biri olan milyarlarca ton karbondioksidi atmosfere pompalıyor. Ayrıca daha az miktarlarda olmakla birlikte diğer gazları da atmosfere eklemeye devam ediyoruz.

Bu salımlar ısının daha fazla tutulmasını sağlayarak sera etkisini artırıyor. Sonuç olarak, küresel sıcaklık dünya dengesini bozarak artıyor. Atmosfere eklediğimiz extra karbondioksit ulaşım ve enerji üretimi için yaktığımız fosil yakıtlar nedeniyle ortaya çıkıyor. Toprak kullanımındaki değişiklikler ve ormansızlaştırma da çevreye fazladan karbon salıyor.

Ne Değiştirildi?

Pek çok karbon gazı doğal iken, insanların atmosfere ekleyip durduğu miktar doğal olmaktan çok uzak. Karbondioksit yoğunluğunun, ciddi miktarda fosil yakıt kullanımının atmosfere karbondioksit, metan ve azot oksit gibi gazları ekleyerek arttığı, modern sanayi ve tarım uygulamalarının başladığı sanayi devrimi öncesinin üçte birinden daha fazla olduğu tahmin edilmektedir. İnsanlar şimdi de sanayi uygulamalarıyla Hidroflorakarbonlar (HFC) gibi tehlikeli sera gazlarını yaratıyorlar.

Bütün sera gazı salımları bugün durdurulsa bile, atmosferdeki sera gazlarının yaşam sürelerinin uzun olması ve ısının atmosferden okyanus derinliklerine gönderilmesi uzun zaman alacağından geçmişteki aktivitelerin etkileri bir kaç yüzyıl daha etkili olacak.

Bu da hergün atmosferde ısıyı artıran gazların kaçınılmaz sonuçlarıyla birlikte –iklim değişiklikini durdurmayı daha da zorlaştırarak- artıyor olması demek. Ama halen iklimin kaderini değiştirmek için bir şeyler yapmak için vaktimiz var.

Kategoriler