Çözümler

Sayfa - 15 Ağustos, 2007
Greenpeace küresel trendleri iklim değişiklikinden kurtulmak için büyük ve öngörülü önlemler alınması için zorluyor. Planı gerçeğe çevirecek olan şey politik irade ve her yıl yapılan iklim zirvelerinde liderler tarafından alınacak kararlar planların gerçekleşmesini sağlayabilir. Sen de bir çok şekilde bu planın arkasında yer alabilirsin. Nasıl mı?

Güney Amerika'nın en büyük rüzgar çiftliği.

İklim için Çözümler

  • Salımların 2015 yılında tepe noktasına ulaşıp, sonrasında mümkün olduğunca çabuk şekilde sıfıra doğru düşüşe geçtiğinden emin olmalıyız.
  • Gelişmiş ülkeler 2020 yılına kadar salımlarını 1990 seviyesine göre %40 aşağı çekmeliler.
  • Gelişmekte olan ülkeler salımlarını sanayileşmiş ülkelerin yardımı ile %15-30 oranında yavaşlatmalı.
  • Özel bir fon sistemi ile tropikal ormanları korumalıyız- iklim için ormanlar
  • Kirli fosil yakıt enerjisini yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği ile değiştirmeliyiz.
  • Nükleer enerji gibi yanlış çözüm önerilerini reddetmeliyiz.

Kategoriler