Çözüm Masalları

Sayfa - 24 Ağustos, 2007
Çözümler hakkındaki sorular cevaplandı ve bazı masallar çürütüldü. İklim değişiklikleri hakkında çürütülmesini bir masal veya bir sorunuz, ya da merak ettiğiniz bir şey mi var? Bize yazın!

İklim değişiklikleri için çözümler hakkında en çok sorulan sorular ve yanlış fikirler:

Rüzgar çiftliklerinin görüntüsü çirkin.

Pekala, sanıyoruz ki bu fikir kişilerin estetik güzellik anlayışlarından kaynaklanmaktadır. Şahsen, biz rüzgar türbinlerinin görüntüsünü seviyoruz. Biz onlara baktığımızda dengeli iklim, yaşayan mercan kayalıkları, yok olmamış kutup ayıları, erimemiş buzullar,  sel basmamış şehirler, başka milyonları mahvetmeden yaşayan milyonlarca insana güvenlikli bir şekilde enerji sağlayan enerji kaynaklarını görüyoruz.

Rüzgar çiftlikleri çok gürültülü.

Yukarıya bakınız. Biz onların kulağımıza müzik gibi geldiğini düşünüyoruz. Elbette, yeni teknolojinin ilk günlerinde gürültü bir konu idi. Mamafih, gerçekte, bu günlerde yakından bile işitemezsiniz. Bir rüzgar çiftliği 275 m. mesafeden kabaca ancak bir buz dolabı kadar gürültü çıkarmaktadır. Gerçekte modern bir rüzgar türbininin altında durarak sesinizi bile yükseltmeden sohbet edebilirsiniz.

Rüzgar sürekli esmez, o zaman ne olacak?

Aslında, bazı yerlerde, özellikle kıyı açıklarında ve yüksek yerlerde rüzgar daima eser. Elektriği bir yerden bir başka yere nakleden uygun şebeke hatlarının yapılmasıyla bu soru geçerliliğini kaybetmiştir. Modern şebeke hatları elektriği yüzlerce km. uzaklara taşır ve hem elektrik talebindeki hem de üretimindeki değişmelerden kaynaklanan dalgalanmalarla kolayca başa çıkabilir.

Elbette, güneş enerjisi, su enerjisi, rüzgar enerjisi v.b. enerji kaynaklarının birlikte bir karışımını kullanmak enerji sorununun çözümü için güzel bir fikirdir. Her bir kaynağın kuvvetli ve zayıf tarafları diğerlerininkine karşı dengelenmiş olur.

Güneş enerjisi çok pahalı

"2020 için tasarılar: Elektrik şebekesine bağlanmış güneş enerjisinden elektrik üretim sistemleri her bir Wp için 2 Euroya düşmüştür."

Greenpeace raporu: Solar Generation II (PDF)

Bu ne demektir? Güneş enerjisinden elde edilen elektrik fiyatları on yıl içinde tüketicilerin kullandığı geleneksel elektrik fiyatları ile rekabet edebilir. Güneşli bölgelerde bu çok daha önce gerçekleşebilir.

Geçtiğimiz 20 yıl boyunca, güneş enerjisinden elde edilen elektrik fiyatları her yıl %5 oranında düşüş göstermiş olup bu fiyat düşüşünün gelecekte de devam edebileceği beklenmektedir. Geleneksel fosil yakıtlarının fiyatlarının yükseleceği dolayısıyla bunlardan elde edilen enerji fiyatlarının da artacağı beklentisi göz önüne alındığında güneş enerjisi elektriğindeki bu fiyat düşüşü makul bir düşüştür.

Dahası, elektrik santrallerini karşılaştırmak bazen yanıltıcı olabilir. Örneğin, çatıya tesis edilmiş bir güneş sistemi bir eve doğrudan elektrik sağlayabilir. Bu nedenle, onların tüketiciye kaça mal olduklarının karşılaştırılması daha gerçekçi olabilir. Tecrübeler, güneş enerjisi sistemlerinin ev sahipleri için daha verimli bir yatırım olduğunu göstermiştir.

Nihayetinde, fosil yakıtlarının gerçekte neye mal olduğu fiyat karşılaştırmalarının içinde yer almaz. Onların tam gerçek maliyetleri ABD gibi birçok ülkede, kömür, petrol, doğal gaz ve nükleer enerji kullanımının yol açtığı iklim değişikliklerini, çevre kirliliğini ve bütçeden ayrılması gereken ödenekleri de kapsar.

Bütün bunlar göz önüne alındığında, güneş enerjisi daha rekabetçi, uygun bir çözüm olarak ortaya çıkmaktadır.

"Temiz kömür" gerçeği

Aynı zamanda temiz kömür gibi bir şey de yoktur. Gerçekte o dünyanın en kirli şeyidir. Bir örnek olarak; ABD’de Jacksonville’de federal bütçeden yapılan yeni bir “temiz” kömür elektrik santrali bir doğal gaz santralinin ürettiğinin 10 katı nitrojenoksit içeren baca dumanları üretmektedir. Bu santral aynı zamanda iki kat daha fazla iklim değişiklerine yol açan karbon di oksit gazları ve önemli miktarda asit yağmurlarına yol açan sülfürdioksit üretmektedir.

Açıkça belli oxymoron asidi de göz önüne alındığında, bir çevre felaketini diğer biri ile değiştirmek tamamen çılgınlıktır. İklim değişikliği enerji verimliliği uygulamak ve rüzgar, güneş, biyoenerji gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına sıçrama yapmakla durdurulabilecektir. Geçen yüzyılın kirli ve tehlikeli teknolojilerine doğru geri adım atılarak iklim değişiklikleri önlenemez.

Daha fazla nükleer santral yapmamız gerekmez mi? Nükleer santraller temiz değil midir?

Doğrusu nükleer sanayi hariç, bir kimsenin neden bunun iyi bir fikir olduğunu sandığını anlayamıyoruz.  Nükleer enerji suyu kaynatmak için insanoğlunun icat ettiği en pahalı ve en tehlikeli yöntemdir. Artı, 10, 20, 30 yıl öncesinde sahip olduğu bütün temel problemler (nükleer silahlara dönüşebilme, çözümlenememiş radyoaktif atıklar, güvenlik vs.) hala mevcuttur. Kötü şeyler için iyi parayı harcamaya dur demenin zamanıdır.

Denenmiş alternatif enerjiler için Çözümler sayfasına bakın.

Nükleer enerjinin neden iklim değişikliğine çare olmadığını öğrenmek için Nükleer Enerji sayfamıza bakın.