Nükleer Yanılgısı

Sayfa - 1 Kasım, 2007
Nükleer güç, hala tehlikeli, kirletici, pahalı ve güvenilmez olmaya devam ediyor. Daha fazla nükleer santral demek daha fazla nükleer silah, daha fazla nükleer silaha sahip devlet, daha fazla “kirli bomba” potansiyeli ve teröristlere daha fazla hedef demek. Aynı zamanda enerji ihtiyacına gerçek çözümler için daha az kaynak yatırımı demek.

Öte yandan, gerçekten sınırsız kaynakları olan yenilenebilir enerjiler uzak, gelişmemiş bölgelerde kolayca kurulabilecek sistemlerden elde edilebilir ve bu bölgelerin enerji sorununa çözüm getirebilir. Küresel güvenlik riski hiç yoktur ve çevre dostu enerji kaynaklarıdır.

Örneğin, rüzgar enerjisi, şu anda nükleer enerjiden çok daha ucuzdur ve dünyada en hızlı gelişen enerji kaynağıdır. Aynı miktarda yatırım ile rüzgar enerjisi daha fazla iş sağlar ve daha fazla elektrik üretir. Son yıllarda, Avrupa’da her yıl, iki veya üç nükleer enerji santraline eş değer, 6.000 MW dan fazla güce sahip rüzgar jeneratörleri kuruldu. Bir karşılaştırma için, geçtiğimiz 6 yıl içinde yalnızca bir nükleer reaktör inşa edilmiş olup bundan sonraki en az bir beş yıl daha alacaktır. ABD’de sipariş dilen en son reaktör 1978’deydi.

Ayrıca reaktöründe yakıt olarak çok tehlikeli olan uranyumu kullandığı için nükleer reaktörler yenilenebilir bir enerji kaynağı değil. Eğer fosilyakıtlar ile çalışan tüm santralleri nükleer enerji ile değiştirseydik, dünyadaki uranyumun tamamı dört yıldan az bir zamanda biter. Şu anda nükleer, dünya enerji ihtiyacının sadece % 2’sini karşılayan marjinal bir enerji kaynağı ve bunun önemli ölçüde artacağına dair gerçekçi bir senaryo da yok.

Yeni enerji için sadece sınırlı ölçüde yatırım olduğundan, nükleer enerjiye yapılacak her yatırım enerji verimliliği/etkinliği aleyhine ve yenilenebilir enerji aleyhinde bir yatırım olacak. Nükleer güç geçmiş elli yıllık kayıtlardaki başarısızlığı ve temel sorunlarına bir çözüm getirilememiş olmasıyla hala şok edici derecede kötü bir yatırım seçeneği. O halde akıllı karar, nükleere hayır, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğine evet demektir.

Bağlantılar:

Briefing - Nuclear not the answer to climate change (PDF)

Report - Economics of nuclear power