HES'ler

Greenpeace olarak HES'ler konusunda yerel halkların mücadelesini destekliyoruz. Toprak ve suya erişim hakkını korumak, bir insanın yaşamını korumak için yürüttüğü temel bir insan hakkı mücadelesidir. Aynı zamanda halkların kendi toplumsal bütünlüklerini, kültürlerini ve yaşam biçimlerini devam ettirme isteği de en doğal haktır. Su, sadece insanlar için değil, tüm doğal varlıkların ekolojik bütünlük içinde, doğal yaşamın döngüsüne uygun olarak yaşamını sürdürmesi için vazgeçilmezdir.

Malesef hükümet, bütün HES planlarını bu hakları görmezden gelerek gerçekleştirebileceğine inanıyor. Öte yandan, HES'ler konusunda hükümetin takındığı bu güçlü ve bir o kadar da yanlış tavır öncelikle enerji verimliliği politikalarının hayata geçirilmesini ve yenilenebilir enerjilerin dengeli bir şekilde kirli enerjilerin yerini almasını engelliyor.

Greenpeace kampanya çalışmaları, özellikle petrol, kömür ve nükleer gibi kirli enerjilerin yayılmasını engelleme konusuna odaklanmıştır. Hidroelektrik konusundaki duruşumuz yukarıda belirttiğimiz gibi yerel halkların hak arayışını desteklemek ve ekolojik bütünlüğe zarar verecek etkinliklere karşı tavır almaktır. Aktif kampanya çalışmalarımız bugün Türkiye'de hiçbir ulusal çaplı sivil toplum kuruluşunun uzun süreli çalışma göstermediği petrol, kömür ve nükleer enerjilerin hayatımızı tehdit etmeden, durdurulması üzerine yoğunlaşmıştır.

Bu nedenle bugün dünyanın en büyük tehdidi sayılan iklim değişikliğini durdurabilmek için kömür ve petrolü hayatımızdan çıkarmak ve yapıldığı takdirde bizden sonraki nesilleri de tehdit edecek nükleer santral projelerini durdurmak bizim kampanya önceliğimizdir. HES'ler konusundaki mücadelede bütün ulusal ve yerel sivil toplum kuruluşlarının ve yerel oluşumların mücadelesini fikren ve manen destekliyoruz.

Kategoriler