Kömürden Kurtul, İklimi Kurtar

Sayfa - 23 Eylül, 2009
Termik santraller insan kaynaklı karbon salımlarının en büyük kaynağıdır. Bu da kömürden elde edilen enerjiyi iklimimizin karşı karşıya olduğu en büyük tehdit haline getirir.

İklim değişikliğinin kuraklık, seller ve ciddi yaşam kayıplarını da içine alan felaket niteliğindeki etkilerini engellemek için, küresel sıcaklık artışını 1.5-2C'nin altında (endüstri öncesi seviyeler ile karşılaştırıldığında) tutmamız gerekiyor. Bunu başarabilmek için, küresel sera gazı salımlarının artışını en geç 2015'te durdurup, bu tarihten sonra sıfıra doğru düşürmemiz gerekiyor.

Karbondioksit salımlarının üçte biri kömür kullanımından kaynaklanıyor. Dünya elektriğinin %40'ını kömür karşılıyor ve her yıl yüzlerce yeni kömürlü termik santral planı endüstriye giriş yapıyor.

İklim değişikliğinin yanı sıra kömür çevreye, insan sağlığına ve dünya toplumlarına de onarılamaz zararlar veriyor. Kömür endüstrisi yarattığı bu zararın bedelini ödemiyor, onun yerine bunu dünyanın kendisi ödüyor.

Gerçek çözümler için kömürden kurtul

Dünya enerji talebinin teknik olarak 6 katını karşılayabilecek kadar yenilenebilir enerji kaynağına sahip. İhtiyacımız olan şey kömür gibi kirli enerji kaynaklarının yerine geçebilecek olan rüzgar, güneş, enerji verimliliği ve diğer modern teknolojileri destekleyen bir Enerji [D]evrimi.

Maalesef, bütün dünyada hükümetler milyar dolarlar harcanarak yeni termik santraller inşa edilmesine izin veriyor. Eğer bu santraller inşa edilirse, kömür kaynaklı karbondioksit salımlarının 2030 yılına kadar %60 artması bekleniyor. Bu iklim değişikliki ile mücadele eden herhangi bir uluslararası anlaşmayı baltalayacak.

Türkiye hızla artan karbondioksit salımlarıyla, tüm OECD ve geçiş ekonomisi ülkeleri arasında birinci sırada. Enerji politikaları yürütülürken iklim değişikliği göz ardı ediliyor.

Ve şimdi iklimimiz açısından daha da büyük bir tehditle karşı karşıyayız. Çeşitli enerji şirketleri yeni kömürlü termik santraller yapmak üzere kolları sıvadı. Maalesef, bugün Türkiye'de yapım ya da proje aşamasında 50 yeni kömürlü termik santral bulunuyor. Sonuç olarak hem iklimimiz değişebilir hem de havamız, suyumuz, toprağımız geri dönüşsüz biçimde kirlenebilir.

Greenpeace kömür kampanyası çerçevesinde, yeni santrallerin kurulmasını engellemek ve gerçek çözümlerin hayata geçirilmesini sağlamak üzere tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de çalışmalar yürütüyor ve Enerji Piyasaları Denetleme Kurumu'nun (EPDK) yeni santrallere lisans vermeyi durdurmasını istiyor.

Bu suça ortak olan hükümetler "temiz kömür" yalanına kanıyorlar. Bu çözümlerden bir tanesi Karbon Tutma ve Depolama (CCS) sistemi. Bu sistem temel olarak santrallerden gelen karbon salımlarını tutmak ve onları yer altında saklamak üzerine kurulu. Bu teknoloji en az bir 20 yıl sonra hazır olacak. Bu iklimi kurtarmak için oldukça geç. Buna rağmen CCS hala yeni termik santraller inşa etmek için bir gerekçe olarak kullanılıyor. Bu termik santraller önümüzdeki 20 yıl boyunca ve 40 yıllık ömürleri boyunca ciddi miktarda karbon salımı yapmaya devam edecekler. Kısacası, tek bir yeni termik santral bile iklim krizini daha da derinleştirecek.

Kömür hakkında on acı gerçek

  1. Kömür iklim değişikliğine neden olan en tehlikeli yakıttır
  2. Kömür santralleri cıva kirliliğine sebep olur
  3. Kömür, asit yağmurlarına sebep olur

Devamı için tıklayın

Kategoriler