Enerji Bağımsızlığı

Sayfa - 23 Eylül, 2009
Bir ülkenin enerji bağımsızlığının olabilmesi için elindeki mevcut kaynakları ve ekonomik imkanları kullanarak dışarıya ve sınırlı olmasından dolayı spekülasyona açık kaynaklara ihtiyaç duymadan kendi enerji ihtiyacını karşılayabilmesi gerekir.

Yerel anlamda enerji bağımsızlığı hane, bölge ve tesislere, merkezi sistemin olası hatalarına bağlı kalmadan, kesintisiz ve güvenli bir şekilde enerji tedarik edilmesi ile sağlanır.

Nükleer enerji sadece elektrik üretir ve dolayısıyla ısınma, soğutma ve ulaşım ihtiyaçlarına cevap veremediğinden ithal doğal gaz ve fosil yakıtın yerine geçemez ve ulusal enerji bağımsızlığını artırmaz.

Kaynakların sınırlılığına ve politik sebeplere bağlı olan kısıtlamalar sonucu nükleer reaktörler isteğe göre açılıp kapanamaz. Nükleer santralin işlemesi için gerekli olan birincil yakıt, işlenmiş yakıt ve teknolojik donanım sayılı ve farklı ülkelerce sınırlı miktarda tedarik ediliyor. Bu nedenle nükleer enerji üretimi pek çok uluslararası ve jeopolitik dengelere ve belli bir tedarik zincirine bağımlıdır.

Zincirde küçük bir aksama veya siyasi gerginlikler nükleer santralin inşasını ya da mevcut üretimini sekteye uğratır. Nükleer enerji kesintisiz enerji arzı sağlayamaz çünkü merkezi bir dağıtım sistemine bağlıdır. Üretim sürecinde meydana gelebilecek bir aksaklıkta bu merkezi sisteme bağlı tüm şehirlerde ve endüstri birimlerinde elektrik kesintisi meydana gelir.

Yenilenebilir enerji hem uluslararası hem de bölgesel anlamda enerjide bağımsızlık sağlar. Enerji ülke ve bölgedeki mevcut rüzgar, güneş ve su gibi sürekli yenilenen kaynaklar ile üretilir.

Rüzgar, güneş, jeotermal, hidroelektrik ve biokütle kaynaklarının akıllıca karışımı sonucu başka kaynaklara ihtiyaç duyulmadan hem ana yük hem de dalgalanan talepler karşılanabilir. Bölgesel olarak enerji üretilebildiğinden endüstri ve yerleşim birimlerinin ihtiyaçları merkezi sistemden bağımsız olarak kesintisiz karşılanır. Yenilenebilir enerji sayesinde hem ulusal hem de yerel boyutta enerji bağımsızlığı sağlanır.

Kategoriler
Etiketler