Bakanlığın GDO rezaleti!

Yorum ekle
Haber - 27 Şubat, 2012
Biyogüvenlik Bilgi Değişim mekanizmasının karmaşık yapısı nedeniyle, vatandaşlar GDO’lu mısırlar için görüş bildirmekte zorlanıyor.

gdolumisir

Bugün, izin başvurusu yapılan 9 GDO'lu mısır hakkında kamuoyu görüşü bildirmek için son gün. Ancak, Bakanlığın görev ve sorumluluğunda oluşturulan Biyogüvenlik Bilgi Değişim Mekanizması'nın kullanıcı arayüzünün karmaşıklığı görüş bildirmeyi olanaksızlaştırıyor. Greenpeace, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'den, bilgi değişim sistemi kullanışlı hale getirilene kadar, 9 GDO'lu mısırın başvurusunu dondurmasını talep ediyor.

Geçtiğimiz günler boyunca yurt içi ve yurt dışındaki saygın genetikçiler ve moleküler biyologlarla beraber hummalı bir çalışma içerisinde GDO'lu 9 mısır çeşidiyle ilgili 12'şer sayfalık kapsamlı raporlar hazırladık. Ancak bu raporlarımızı Bilgi Değişim Sistemi'nin işleyişi nedeniyle kabul ettiremedik. Her bir mısır çeşidi için iki ayrı görüş bildiriliyor. Toplamda dokuz ayrı mısır çeşidi var. Bu da 18 tane rapor demek. Her birine bir saat ayırırsak vatandaş nasıl görüş bildirecek?

Ayrıca, bu mekanizma tamamen Bakanlığın sorumluluğunda. Bakanlık bu tutumuyla GDO gibi son derece hassas ve önemli bir konuda kamuoyu görüşünü, kamuoyu tepkisini hiç umursamadığını ispatlamış oluyor. GDO konusuna daha en baştan böyle yaklaşan bir Bakanlık, vatandaşlarını GDO'ların risklerinden koruyacağına bizleri nasıl inandırabilir? Daha vatandaşlarından GDO konusunda görüş toplama sistemini kurmasını bile doğru dürüst beceremeyen bir bakanlık, GDO'ların takip ve denetimine dair güvenilir bir sistem kurduğuna bizleri nasıl ikna edebilir? Bakanlık ya GDO'ları umursamıyor, ya vatandaşını umursamıyor. Her iki ihtimalin de sonuçları vahimdir.

Harekete geç!

Türkiye'yi GDO çöplüğü olmaktan kurtar. Sen de sağlığın için imza at!

Kategoriler