Bu nükleeri kim istiyor acaba?

Yorum ekle
Haber - 25 Kasım, 2011
BBC’nin yaptığı bir araştırmaya göre, Dünya’nın her yerinde insanlar nükleer santrale karşı. Türkiye için, daha önce yapılan araştırmalarla neredeyse aynı sonuçlar çıktı.

GlobeScan araştırma şirketi tarafından yapılan araştırma sonuçları, nükleer enerji santrallerinin bulunduğu ülkelerde –Amerika ve İngiltere hariç– nükleer karşıtlığının 2005 yılına göre belirgin bir biçimde arttığını gösteriyor.

nukleerehayir

Araştırma sonuçlarına göre, nükleer enerjinin güvenli ve önemli bir elektrik kaynağı olduğunu düşünenlerin oranı tüm dünyada yalnızca %22, Türkiye'de de bu rakam neredeyse aynı: %21

Yeni nükleer santral yapılmasını istemeyenler %73. Türkiye dışındaki ülkelerde ise bu rakam ortalama %69.

Bu sonuçlar geçtiğimiz Nisan ayında Greenpeace'in A&G araştırma şirketine yaptırdığı araştırma ile paralel. Bu araştırma Türkiye halkının %64'ünün nükleer santrale karşı olduğunu ortaya koymuştu. Yine aynı dönemde Ipsos'un yaptırdığı bir araştırma, Türkiye'de yeni nükleer santral projelerinin durdurulmasını isteyenlerin oranın %80 olduğunu gösteriyordu. Greenpeace araştırmasına göre yaşadıkları yere yakın nükleer santral istemeyenlerin oranı %86'ydı.

Yenilenebilir enerjiler önem kazanıyor

Bunun yanında tüm dünyada insanların %71'i ülkelerinde 20 yıl içinde  güneş ve rüzgar enerjisine dayalı yenilenebilir enerjilerin, kömür ve nükleer enerjilerin yerini alabileceğine inanıyor. Türkiye'de de halkın %65'i, 20 yıl içerisinde güneş ve rüzgar enerjisine dayalı yenilenebilir enerjilerin kömür ve nükleerin yerini alması gerektiğine inanıyor.

Avrupa Yenilenebilir Enerjiler Konseyi'yle (EREC) birlikte hazırladığımız Enerji [D]evrimi raporuna göre, Türkiye, 2020 yılında daha az maliyetle 17 nükleer reaktörün üreteceği elektriği yenilenebilir enerjilerden sağlayabilir.

Harekete geçin!

Nükleersiz bir Türkiye için internet eylemimize katılın.

Kaynak:

www.bbc.co.uk

Kategoriler