Danıştay’dan, Çerkezköy’de acele kamulaştırmaya dur kararı

Yorum ekle
Haber - 22 Eylül, 2017
Tekirdağ ve İstanbul’da yapılması planlanan kömürlü termik santral projesinde, Çerkezköy Belediyesi’nin “acele kamulaştırmanın durdurulması” gerekçesiyle açtığı davada Danıştay, yürütmenin durdurulması kararı verdi.

Tekirdağ’da kömürlü termik santral projesine karşı “Olmaz Be Ya” diyerek başlattığımız kampanyada dile getirdiğimiz bölgede yaşayan ve çiftçilik yapan halkın, projeye ve acele kamulaştırmaya dair itirazlarının da en kısa sürede karşılık bulmasını talep ediyoruz.

22 Şubat 2017 tarihinde, Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar ile Tekirdağ, Çerkezköy ve İstanbul, Silivri’de kurulması planlanan kömürlü termik santral projesinin hayata geçirilmesi için hukuka aykırı şekilde acele kamulaştırma kararı alınmıştı.

Kararın yayınlanmasının akabinde, Yeşil Barış Hukuk Derneği, Silivri Çevre Derneği ve bölgede tarımsal faaliyet yapan, yaşama alanı bulunan Silivri ve Çerkezköylüler acele kamulaştırma kararına karşı hukuki bir mücadele başlatmıştı. Termik santral projesi planlanan alanda arazisi bulunan Çerkezköy Belediyesi de acele kamulaştırmanın durdurulması için dava açmıştı. Danıştay, Belediye’nin açtığı davada “Trakya’da imar planı değişikliklerinin kesinleşmediği” gerekçesi ile yürütmenin durdurulmasına hükmetti.

Projenin hayata geçirilmesi için alınan acele kamulaştırma kararının iptal edileceğine şüphe yok. Acele kamulaştırma kararı sadece olağanüstü hal, savaş gibi durumlarda sadece o durumla bağlantılı hallerde alınabilir. Ne var ki burada sadece enerji planlaması yararına böyle bir karar alındığını görüyoruz. Henüz ÇED süreçleri dahi tamamlanmamış bir proje için bölgede çiftçilik yapan, yaşayan insanların hak kayıplarına uğratılması kabul edilemez bir hukuka aykırılıktır.

EÜAŞ ve Başbakanlık, davalarımıza verdikleri cevap dilekçelerinde ülkenin enerji ihtiyacı nedeni ile kömürlü termik santrallerin kurulmasının gerekli olduğunu dile getirmişseler de Türkiye’de enerji talebi olmasından ziyade, piyasada elektrik arz fazlası mevcuttur. Son 2 yıldır elektrik fiyatlarının ucuzlamış olması da bu arz fazlasının göstergesidir. Trakya bölgesindeki kümülatif hava kirliliği, sistematik bir şekilde yasal limitleri aşmaktadır. Kirliliğin yoğun olduğu bu bölgede, EÜAŞ’ın emisyon ölçüm istasyonları hava kirliliğine çözüm olma fikrinden çok uzaktır.

Kömürlü termik santrallerin çevreye ve insan sağlığına zararları, Türkiye’nin kömürlü termik santral projelerini terk etmesi ve yenilenebilir enerji üretiminden yana enerji dönüşümüne odaklanması gerekliliğinin de göstergeleridir. Trakya’da planlanan termik santral projesinde elde edilen bu ilk kazanım, önümüzdeki süreçte, Trakya halkının kömür karşıtı mücadelesi ile birlikte projenin nihai olarak iptali ile sonuçlanacağını umuyoruz.

Harekete geç

Silivri ve Çerkezköy'de kurulmak istenen kömürlü termik santrale karşı sen de mücadeleye katıl, "Olmaz be ya" de!

 

Etiketler