Çin’in yenilenebilir enerji yatırımları kömürü devre dışı bırakıyor

Yorum ekle
Haber - 13 Nisan, 2017
Greenpeace Doğu Asya ofisinin yayımladığı rapora göre 2030 yılında Çin’in rüzgar ve güneş yatırımları 300 milyon ton kömüre eş değer enerji üretecek.

Bu, 2015 yılında Fransa’nın birincil enerji tüketiminin neredeyse tamamını karşılayacak kadar enerji üretmek anlamına geliyor. Rapora göre Çin'in temiz enerjiye hızlı geçişi hem mümkün hem de ekonomik ve sosyal açıdan faydalı. Hükümet bu dönüşümü daha da hızlandırmalı.

Rüzgar ve güneş enerjisinin Çin’e sağlayabileceği faydalar giderek artıyor. Çin, 300 milyon tona yakın kömürü yakmayarak fosil yakıt kaynaklarından uzak durmakla kalmayacak, ayrıca 200 milyon kişinin yıllık su ihtiyacı kadar su tasarrufunda bulunacak ve ulusal ekonomisine milyarlarca dolar katkı sağlayacak. Gerçekler ortada, şu anda Çin'in yapması gereken bu potansiyeli gerçeğe dönüştürmesinin önündeki tüm engelleri kaldırmak.

Raporun önce çıkan verilerine göre;

  • 2030 yılı itibarıyla rüzgar ve güneş enerjisine geçişin, yılda 3.6 milyon metre küp, yani 200 milyon kişinin yıllık temel su ihtiyacı kadar su tasarrufu sağlayacağı öngörülüyor.
  • 2015 ve 2030 yılları arasında Çin’in rüzgar ve güneş enerjisi sektörlerinin 5 kat büyümesi öngörülüyor. 2030 itibarıyla bu sektörlerin toplam değerinin 1.57 trilyon Çin yuanına, yani gayrisafi milli hasılasının %1.1’ine ulaşması bekleniyor.
  • 2013 ve 2015 yılları arasında Çin nüfusunun enerji şebekesine bağlı olmayan kısmının neredeyse yarısı enerji ihtiyacını güneş enerjisi panelleriyle karşıladı.
  • Sadece 2030 yılında kömür tüketiminin yerini rüzgar ve güneş enerjisine bırakmasıyla elde edilecek çevresel faydanın ticari değeri 456 milyar Çin yuanına değer olacak.  

Enerji Dönüşümünü hızlandırma: Çin’de rüzgar ve güneş PV gücünün yan faydaları raporu Greenpeace Doğu Asya, beş endüstri derneği ve araştırma grubunun bir yıllık ortak çalışmasının sonucu.

Analizler, Çin’in Ulusal Katkı Niyet Beyanı doğrultusunda gelecek 15 yıl boyunca azami yıllık ortalama rüzgar güç artışının %10 ve güneş güç artışının %20 olacağını varsayıyor.

2016 yılının sonunda kömürün enerji üretimi içindeki payı %62 olan Çin yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarına yönelerek büyük bir enerji dönüşümü yaşıyor. Kömür tüketimi son üç yıldır düşüşte. Fosil yakıtlar dışında kalan kaynaklarla üretilen birincil enerji tüketimi, 2015 yılı itibarıyla toplam tüketimin %12’sine ulaştı, 2030 yılı hedefi ise bu oranı %20’ye çıkarmak.

Raporun sonuçları, yenilenebilir enerjilerin pahalı olduğu ve şebekeye yük yarattığı endişelerini çürütürken; kömür madenleri ve termik santrallerin kapanmasıyla toplumsal ve ekonomik kayıplar yaşanacağı korkusunu da ortadan kaldırıyor. Hükümetin iddialı büyüme hedeflerinin gerçekleşmesi için ilk adım rüzgar ve güneş enerjisinin faydalarının kamuoyu tarafından anlaşılmasıdır. Greenpeace, Çin’in kirli fosil yakıtlarından uzaklaşıp temiz, düşük karbon emisyonlu enerji kaynaklarına geçişin hızlanmasını talep etmektedir.

Etiketler