Energy [D]evrimi = Tasarruf edilen para

Haber - 11 Temmuz, 2007
180 milyar ABD doları! Her sene! Dünyamız yenilenebilir enerjiye geçerek, her sene bu muazzam miktarda paradan tasarruf edebilir.

Greenpeace bir okulun çatısına güneş paneli yerleştirirken.

Geleceğe Yatırım (Future Investment) raporunda yer alan sonuçlar, dünyada güvenli ve yenilenebilir enerjiye geçilmesinin, 2030 yılına kadar elektrik sektörünün küresel CO2 emisyonlarını yarıya düşürmekle kalmayacağını, aynı zamanda, şu anda fosil yakıtlardan elde edilen enerjiye göre 10 misli daha ucuz enerji elde edilmesini sağlayacağını gösteriyor.

Önümüzdeki 23 yıl içinde, küresel yatırımları yenilenebilir enerjiye (güneş, rüzgar, hidro, jeotermal ve biyoenerji gibi) kaydırarak, kirli ve tehlikeli kömür ile nükleer enerjiye yatırım yapmayarak, yılda 180 milyar ABD doları gibi muazzam bir düzeyde tasarruf gerçekleştirebiliriz.

Bu nedenle, basit ama yaşamsal öneme sahip bir tercihin eşiğindeyiz: Ya 10,000'i aşkın yeni kömür ve gaz enerji santraline yatırım yapacağız, ve bunun sonucunda yakıt masraflarını ikiye katlanarak, CO2 emisyonları yüzde 50'den fazla artacak, ya da, güvenli ve yenilenebilir enerjiye geçmeyi tercih edebiliriz. Böylece dünyamızdaki elektriğin yüzde 70'i, gezegenin doğal kaynaklarından elde edilebilir.

Bunu yaparsak, sadece tasarruf etmekle kalmayacağız, aynı zamanda, 2030 yılına kadar elektrik sektörünün CO2 emisyonlarını yarıya düşüreceğiz.

Onca para ile ne yapabiliriz?

Yılda 180 milyar ABD doları tasarruf ettiğimizde, bu parayla ne türden kalkınma hedeflerini gerçekleştirebileceğimizi Action Aid'e sorduk. Verdikleri yanıtta, hedefledikleri üzere 2015 yılında Milenyum Kalkınma Hedefleri'ne (Millennium Development Goals) erişmek için gereksinim duyulan ilave yardımın tam da bu düzeyde olduğunu belirttiler.

Bu hedefler ise şunlar: Aşırı yoksulluğu ve açlığı ortadan kaldırmak, dünya çapında herkese ilköğretim imkanı sunmak, cinsiyetler arasında eşitliği sağlamak ve kadınlara kendi ayakları üzerinde durabilecek gücü elde etme koşullarını sunmak, çocuk ölümlerini azaltmak, anne sağlığını geliştirmek, HIV/AIDS, sıtma ve diğer hastalıklarla mücadele etmek, çevresel sürdürülebilirliği sağlamak ve kalkınma için küresel çapta bir ortaklık oluşturmak.

En ağır faturayı en fakirler ödüyor

İklim değişikliğinden dünyada en çok fakir insanlar çekiyor, ve bir an önce önlem almazsak en çok kaybı da yine onlar yaşayacak. ‘Daima iş’ odaklı bir senaryonun maliyeti  katıksız ekonomi yapmaktan çok daha ileriye gidiyor. Pasifik Adası’nda yaşayan bir ailenin sular altına gömülen evlerinin maliyetini nasıl ödeyebilirsiniz? 

İklim değişikliğinin bu raddeye gelmesine en çok katkıyı gelişmekte olan dünya yaptı. Dolayısıyla en ağır faturayı da yine gelişmekte olan dünya ödüyor. Enerji [D]evrimi, fark yaratmamız için bize bir şans sunuyor.

Yol çok basit ve gerekli! Yenilenebilir enerjiye yapacağımız 22 milyar dolarlık bir yatırımla Enerji [D]evrimini yapmak mümkün. Her yıl kömür ve petrole yaptığımız 250 milyar dolarlık yatırımı dünyanın doğal kaynaklarından elde edeceğimiz temiz ve güvenilir enerjiye yaparsak başarabiliriz. 

Hükümetler, Live Earth için biraraya gelmiş milyonlarca insanın sesini duymalılar ve doğru kararı DERHAL almalılar. Önümüzdeki on yılda, varolan bir çok güç santrali yenilenebilir enerji santralleriyle değiştirilmeli ve Çin, Hindistan ve Brezilya gibi gelişmekte olan ülkeler acilen yeni enerji altyapısı kurmalılar.

BM Çevre Programına göre, raporumuz “yenilenebilir enerji alanında uzman ve acemiler arasındaki gerekli bağı kurabilecek ideal yayın. Daha sürdürülebilir, iklim dostu, çeşitliliğe sahip, yenilenebilir enerjilerin heycan verici, tam potansiyellerine kavuşabilmeleri doğrultusunda daha büyük ilgi ve hareket başlatacak.” 

Rüzgar enerjisi pazarı 2006’da % 36 oranında büyüdü, ve Enerji [D]evrimi yolunu seçersek, 2030’a kadar 288 milyar dolara ulaşacak. Yenilenebilir enerji dünyanın ihtiyaç duyduğu enerji santrallerini yapmaya istekli. Tek yapmamız gereken derhal doğru seçimleri yapmak!

 

 

Destek verin!

Bağışlarınız, iklim değişikliği konusundaki bağımsız çalışmalarımızı yürütmemizi sağlıyor.