GDO soframıza mı geliyor?

Yorum ekle
Haber - 29 Mayıs, 2014
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla, Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik'te yapılan değişiklikle "Analiz sonucunda üründe yüzde 0.9 ve altında GDO tespit edilmesi halinde bu durum GDO bulaşanı olarak değerlendirilir" fıkrası eklendi.

Böylece Bakanlık, gıda ürünlerinde yüzde 0.9 ve altında genetik yapısı değiştirilmiş organizma (GDO) bulunan gıdaların üretimine izin verilmesinin yolunu açtı.

Greenpeace’in de bileşenlerinden biri olduğu GDO’ya Hayır Platformu’nun bu son gelişmeyle ilgili ortak açıklaması şöyle:

GDO Skandalı Tarım Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi ile daha da büyüyor

GDO’ya Hayır Platformu’nun 10 yıldır sürdürdüğü mücadele ve kamuoyunun GDO’lara karşı gösterdiği duyarlılık sayesinde ülkemizde şu anda insan gıdası amaçlı hiçbir GDO'lu ürünün üretim ve ithalatına izin verilmemişti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan GDO'lar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik'te yapılan değişik GDO konusunun son derece tehlikeli bir boyuta taşınmak istendiğinin açık bir göstergesidir.

Yönetmeliğin "Tanımlar" başlıklı 4. maddesinde yapılan değişiklikle "GDO bulaşanı" tabiri eklenmiş, 23. maddesinin başlığının değiştirilmesinin yanında içeriğinde yapılan değişiklikle %0,9 eşik değer konulmuş, bu değer ve altında tespit edilen GDO'lar "GDO bulaşanı" olarak kabul edilmiş, GDO bulaşanı olan ürünlerde bulaşan olarak tespit edilen genlerin Biyogüvenlik Kurulu tarafından onaylanmış olması durumunda ürünlerin onay amacına uygun olarak kullanılabileceği belirtilmiştir.

Bu düzenleme, sofralarımıza GDO'lu gıdaların bugünden itibaren geleceğinin net bir ifadesidir. Biyogüvenlik Kurulu'nun bugüne kadar sadece hayvan yemi amaçlı izin verdiği GDO'lu 14 mısır (2 adedini platformumuz açtığı dava ile iptal ettirmiştir) ve 3 soya çeşidinin artık bebek maması da dahil olmak üzere gıdalarımızın içinde yer almasının önü açılmıştır. 

Yönetmelikte yapılan düzenleme Biyogüvenlik Kanunu'na aykırıdır. Zira, kanunun "Yasaklar" başlıklı 5. maddesinin (d) fıkrasında "GDO ve ürünlerinin bebek mamaları ve bebek formülleri, devam mamaları ve devam formülleri ile bebek ve küçük çocuk ek besinlerinde kullanımı" yasak olduğu açıkça belirtilmektedir. Buna karşın yönetmelikte hiçbir ayrım yapılmadan "GDO bulaşanı" kavramı getirilerek gıdalarda %0,9 ve altında onaylanmış GDO bulunmasına izin veriliyor olması kanuna aykırılık teşkil etmektedir. Kanunun izin vermediği bir konu, yönetmelikle izinlendirilmiştir. Biyogüvenlik Kurulu'nun gıda amaçlı izin verdiği hiçbir GDO yoktur.

Son derece büyük üzüntülerin üst üste yaşandığı ülkemizde, daha geçtiğimiz hafta bebek mamalarında bile GDO tespit edilmişken, yapılan bu yönetmelik değişikliği ile halkımız yine bir tedirginlik ve sıkıntı içerisine sokulmuştur. Bu tür davranışlar halkımızın gözünde Bakanlığı tek bir sözüne dahi inanmayacağı bir kurum haline getirmektedir.

GDO'ya Hayır Platformu halkımızın sağlığının korunması, GDO'ların yavrularımızdan uzak tutulması ve bu uygulamanın hayata geçmemesi için her yolu deneyecek ve  üzerine düşen görevi her zaman olduğu gibi yine yerine getirecektir.

Halkımıza sesleniyoruz! GDO'ya prim tanıyanlara tepkinizi belirtiniz! Sakın tepkisiz kalmayınız! Tarım Bakanlığına, İl Müdürlüklerine, İlçe Müdürlüklerine GDO istemediğinizi belirtiniz!

Ancak birlik olmamız halinde GDO'ların üstesinden gelebileceğimizi unutmayınız!

GDO’ya Hayır Platformu*

*GDO’ya Hayır Platformu, 2004 yılından bu güne seksenden fazla kurumsal üyesiyle çevre, ekoloji, biyoçeşitlilik, insan ve hayvan sağlığını koruma mücadelesini, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarını yılmadan sürdürmektedir.

Kategoriler
Etiketler