Greenpeace, Türkiye için bir Barışçıl Enerji Geleceği Talep Ederek, Termik Santrali İşgal Ediyor

Haber - 29 Ağustos, 2005
Bu sabah 9 Greenpeace gönüllüsü, Hükümet’in küresel iklim değişikliği tehdidine yol açtığı kanıtlanmış olan fosil yakıtlara bağımlılığını protesto etmek için, Çan Termik Santralı’nın soğutma kulesine tırmandı. Santral girişinde ise bir kısmı rüzgar türbini kostümü giymiş 10 gönüllü, kömürün iklim felaketlerine yol açtığını belirten pankartlarını açarak, yenilenebilir enerjilerin kullanıma hazır ve iklim değişikliklerini önleyebilecek güçte olduğunu vurguladılar. 5,5 saat sürdürülen eylem sonucunda, 21 Greenpeace gönüllüsü, Jandarma tarafından göz altına alındı.

Santralın soğutma kulesindeki Greenpeace gönüllüleri, Hükümet’in bir yandan rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına çok az destek verdiğini; Çan’daki gibi termik santralleri kurup işletmekle ise iklim değişikliğini körüklemeye devam ettiğini vurguladı. Greenpeace, Enerji Bakanı Sn. Güler’e, Türkiye’nin geleceği için sürdürülebilir bir enerji politikası konusunda görüşmek üzere, bir toplantıda buluşmayı kabul etmesi çağrısında bulunuyor.

 

Greenpeace Akdeniz sözcüsü Hilal Atıcı’ya göre:

 

“İklim değişikliği şu anda gezegenimizin karşı karşıya olduğu en büyük tehdit, fakat Hükümet bunu yok saymak için elinden geleni yapıyor. Enerji Bakanı Hilmi Güler, bu konulardaki görüşme talebimize bugüne kadar bir yanıt vermedi; bu nedenle talebimizi kamuoyuna ve ona iletmek için Çan’a geldik. Çan Termik Santrali’nin bulunduğu Çanakkale bölgesi, Türkiye’deki en yüksek rüzgar enerjisi potansiyeline sahip. Fakat bundan sonuna kadar yararlanmak yerine, bölgeye bir termik santral yapıldı. Çan Termik Santralı, bizi geri dönüşsüz iklim felaketlerine götüren hatalı enerji politikalarının bir örneğidir. Yenilenebilir enerji çözümleri şu anda hazır, ama Hükümet Türkiye’nin tehlikeli fosil yakıtlara bağımlılığının sürdürülmesi konusunda kararlı görünüyor.”

 

Atıcı sözlerini şöyle sürdürdü:

 

“Türkiye’nin tüm elektrik gereksiniminden daha fazlasını karşılamaya yetecek yenilenebilir enerji potansiyeli var. Fakat bu potansiyel, hükümet fosil yakıt bağımlılığından vazgeçip, temiz enerji geleceğimizin önünde duran engelleri ciddi bir biçimde ele almaya başlamadığı sürece, boşa harcanmaya devam edecek.”

 

Greenpeace’in Hükümet’ten talepleri şöyle sıralanabilir:

 

  • 2010 yılı için (büyük hidroelektrik hariç) %10, 2020 için ise %20 oranında yenilenebilir elektrik hedefi
  • Johannesburg Yenilenebilir Enerji Koalisyonu’nun (JREC) yenilenebilir enerji için küresel hedeflerin konulması amacıyla Kasım 2005’te Pekin’de yapılacak konferansına, aktif olarak katılması;
  • Aralık ayında Kanada’da yapılacak olan uluslararası iklim görüşmelerine, Kyoto Protokulu’nu imzalamak ve Meclis’te onaylatmak hedefiyle, katılması

notlar: 1. Devlet tarafından kurulmuş ve işletilmekte olan 320 MW gücündeki Çan termik santrali, 2003 yılında işletmeye alınmıştır. 2. Johannesburg Yenilenebilir Enerji Koalisyonu, 2002 yılında Johannesburg'da yapılan Dünya Sürdürülebilir Gelişme Zirvesi'nin ardından biraraya gelen, dünyada yenilenebilir enerjiyi hayata geçirme hedefini güden ülkelerdir. Türkiye şu anda bu koalisyonun bir üyesidir, ama şu ana kadar katılımı sembolik olmaktan ileriye gitmemiştir. 3. Meclis'ten bu yıl geçen yenilenebilir enerji yasası aşağıdakileri içeriyor: • dağıtım şirketlerinin, üreticilerden yenilenebilir enerji satın alma zorunluluğu; • yenilenebilir enerji fiyatlarını ortalama toptan elektrik fiyatından %20 arttırması için hükümete yetki; • yenilenebilir enerji yatırımları için kamulaştırma hakları; yenilenebilir enerji yatırımları için orman alanları kullanıldığında indirimli fiyatlar. Bunlar tek başına, bir yenilenebilir enerji geleceği için gereken yatırımların gerçekleşmesini sağlamayacaktır.