Halkın katılımı yoksa, Topçu Kışlası da yok

Yorum ekle
Haber - 6 Temmuz, 2013
Gezi Parkı’na Topçu Kışlası yapılmasını öngören plan, halkın, sivil toplum örgütlerinin, meslek odalarının, üniversitelerin katılımının sağlanmadığı ve Tabiat Varlıkları Koruma Komisyonu’ndan görüş alınmadığı gerekçesi ile 1. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

İlk karar 27 Gün sonra kamuoyuna yansıdı


Gezi protestolarının 28 Mayıs’ta başlamasının ardından İdare Mahkemesi tarafından Gezi Parkı'na müdahaleyi öngören projenin durdurulması kararı alınmıştı. 6 Haziran tarihinde 1. İdare Mahkemesi, imar planları değişikliklerinin iptaline karar vermesine karşın, bu karar İstanbul 6. İdare Mahkemesi Topçu Kışlası’nın yeniden inşası ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın itirazını reddedene kadar kamuoyuna yansımadı.

Hükümet katılımcılığı artırmalı


Katılımcılığın topluma güven verecek bir şekilde tesis edilmesi ve yasalarla korunması gerekiyor. Türkiye'de bu süreç göz ardı edilerek yaşam alanlarının imara açılmasına dair alınan daha pek çok karar var ve bu eksikliğin sonucunda başlayan tepkiler giderek büyüyor. Doğa ve insana ait hakların ilk aşamada; yani halk ile yöneticiler arasında güven yaratacak mekanizmalarla işletilmesi gerekiyor. Bu süreç doğru ve güvenilir bir biçimde işletildiği ve yasalarla korunduğu takdirde, kamusal alanlar ve yaşam alanlarımıza dair kararlar söz konusu olduğunda her seferinde barışçıl protesto hakkımızı kullanmak zorunda kalmayız. Ayrıca, barışçıl protestonun da bir hak olduğunu ve gerektiği zamanlarda bu alanlarda söz sahibi olan herkesin protestolarda duyurdukları seslerinin de katılımcılık sürecinin bir parçası olduğu unutulmamalıdır.

Bakanlık değişik yollara başvurabilir


Gezi Parkı’na yapılması planlanan değişikliklere halkın ve STK’ların karşı çıkmasından sonra kamuoyunun katılımının sağlanmamış olması iptal kararına dayanak yapılarak mahkeme kararı ile bertaraf edilmiş oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın iptal kararına karşı başvurabileceği temyiz, karar düzeltme ve yeni bir imar planı değişikliği sunma gibi farklı yollar, bu sürecin şeffaflaştırılmasının ve halkın etkin katılımı sağlanmasının gerekliliğini vurguluyor.

Kategoriler
Etiketler