Manisa Valisi Erdoğan Bektaş’ın tweetlerine cevaplar

Yorum ekle
Haber - 20 Ekim, 2014
Manisa Valisi Erdoğan Bektaş'ın tweetlerine cevaplar:

VALİ: Devlet bu malı kamulaştırdı ve şirkete santral kurmak amacı ile Verdi. Şirket bu amacı gerçekleştiriyor.

Kamulaştırma süreci henüz sona ermedi. Üstelik alınan acele kamulaştırma kararı hukuka aykırı. Sayın Vali, bu kez biz size sormak istiyoruz: eğer zeytinlik alan olarak tespit edilen alanlarda termik enerji santrali kurmak yasalara, hukuka uygun ise, neden TBMM’de, zeytinliklerin enerji yatırımına açılması için yasa çıkarılmak isteniyor?

VALİ: Peki bu acele kamulaştırma kararı şirkete ne hakkı veriyor?

Acele kamulaştırma kararı başlangıç aşaması kararıdır. Kamulaştırma süreci uzun bir süreçtir. Acele kamulaştırma kararının alınmış olması, yasalarda öngörülen yükümlülüklerin çiğnenmesine izn vermez. Şirketin her adımında, yasalarla yetkili ve görevli kılınmış ilgili idareden gerekli izinleri alması yasal zorunluluktur.

VALİ: 5403 Sayılı Kanun’un öngördüğü koruma ve müeyyide ortada Başka ne yapılabilir?

5403 Sayılı yasa uyarınca, tarım alanı dışında kullanılmasına izin verilmeyen alanlar üzerinde zarar verici hiçbir tahribat yapılamaz. Böyle bir tahribat yapıldığı taktirde, valilik tarafından tahribatı gerçekleştiren kişiler ihtar edilir, engellenir ve zarar verici eylemler devam ederse faaliyet durdurulur.

Zeytinlik ve tarımsal alanlarda şirketin zarar verici eylemlerini engelleyici önleyici ve koruyucu tedbirler alınmalıdır.

Kanunlar, uluslararası anlaşmalar ve anayasadan sonra öncelikli uygulanması gereken hukuki belgelerdir.

VALİ: Tarım bakanlığı izni diyorsunuz, peki acele kamulaştırma kararında tarım bakanının imzası yok mu?

Acele kamulaştırma kararı, tarım alanlarının ve zeytinliklerin tahrip edilmesi, zeytin ağaçlarının kesilmesi hakkı vermez. Acele kamulaştırma kararı sadece kamulaştırma sürecinin yönetilmesi için alınan bir karardır. Bu alanda  termik santral kurulmasına ilişkin imar planları da yoktur. Örneğin eğer bu alanda imar planı alınamaza –tıpkı tarım dışı amaçla kullanılmasına izin verilmemesi gibi- bu proje herşeye rağmen hayata geçecek mi? Hayır. Önemle belirtmek isteriz ki, eğer bu izinler alınamazsa, acele kamulaştırma kararı uygulanamaz ve proje hayata geçirilemez.

Etiketler