Ne yapıyorsun Efes?

Yorum ekle
Haber - 26 Aralık, 2011
Efes Pilsen'in sahibi olan Anadolu Grubu'nun Gerze'de kurmayı planladığı kömür santrali için gerekli Çevresel Etki Değerlendirme belgeleri 21 Aralık tarihinde Bakanlı'ğa sunuldu. Dosya şu an değerlendirme aşamasında. Gerze halkı direnişi ile 21 Aralık'a kadar zemin etüdü çalışmalarının gerçekleşmesini engelledi. Bu da belgelerin eksik sunulduğu anlamına geliyor. Santralin Gerze'ye yapacağı çevresel etkiler zaten açıkça ortada - burada geri dönüşü olmayan zararları olacak bir kömürlü termik santral kurulamaz!

Kömürlü Termik Santrali

Neden mi?

Santralin hemen kenarında arkeolojik SİT alanı var.

Santral bölgenin içme suyu havzası'nda kurulmak isteniyor.

Santral sahasının yanı başında kurulması planlanan liman balık üretim yerinde.

Gerze'nin havası, toprağı ve suyu kirlenecek.

Tarım ve balıkçılık, bununla birlikte geçim kaynakları yok olacak.

Gerze halkı göç etmek zorunda kalacak.

Türkiye'de 600 bin ton balık tutuluyor. Bunun 450 bin tonu bu sözü edilen bölgede tutuluyor. Karadeniz Türkiye balıkçılığının %75'ini karşılıyor. Santralde kullanılacak soğutma suyu denizden çekilecek ve sıcaklığı artarak denize aktarılarak su alım ve boşaltım alanlarında canlı yaşamını yok etmekle kalmayacak, Karadeniz ekosistemini de mahvedecek.

Kömür, iklim değişikliğine sebep olan karbondioksit salımlarının %41'nden sorumlu.

Bizler 67.000 kişi 4 aydır Gerze'nin bu haklı mücadelesini destekliyor, Efes Pilsen'e kömürden vazgeç mesajını veriyoruz. Yüzlerce kez söyledik, binlerce kez de söyleyeceğiz. Efes Pilsen yüzbinlerce insanın hayatını etkileyecek, doğayı mahvedecek bu yatırım için çevresel yeterlilik belgeleri almak için uğraşmak yerine halkın sesini dinleyerek bu yatırımdan vazgeçmeli.

Bir tane Sinop, bir tane Gerze, bir tane Türkiye var. Yaşamı kömür'den korumaya Gerze'den başlıyoruz. Efes Pilsen sevenlerini üzme!

Harekete Geç!

Tuncay Özilhan'ın kömürlü termik santral kurma planından vazgeçmesi için imza kampanyasına katıl.