Çevreci örgütlerden alternatif 'orman yasası'

Yeşil gruplar yasadışı ağaç ithalatını yasaklamak için AB yasalarını hizmete zorluyor

Haber - 14 Aralık, 2004
Üç çevre örgütü, yasadışı ağaç ithalatını yasaklamak ve küresel orman yönetimini geliştirmek için bir AB düzenleme taslağı yayınladı. AB'ye bir model oluşturması amacıyla hazırlanan bu tasarı, sayısı 150'yi bulan toplumsal ve çevreci örgüt tarafından imzalanan bir demeçle desteklendi.

Bir tek Malezya'daki ormanlarda bulunan ramin ağaçları, aşırı kesim yüzünden yokolma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu kerestenin en büyük alıcısı ise, tabii ki Avrupa.

FERN, Greenpeace ve WWF, 21 Aralık'ta Avrupa Birliği Tarım Bakanlığı bünyesinde tartışılacak olan ilk önlem paketi; ağaç kütüğü ve bununla ilgili yasadışı ticaretle savaş için, Avrupa Birliği Hareket Planı'na alternatif olarak örnek bir yasa tasarısı düzenledi.

Bu tasarıyı düzenlememiz, geniş orman arazilerine ve geçimi bu alanlara bağlı olan milyonlara zarar veren bu orman yağmasına son vermek için Avrupa Birliği'ne baskı yapmayı amaçlıyor. Greenpeace'ten Sebastian Risso, Avrupa Birliği ülkelerinin açıkça bu ticaretle ilgili olduğunu söylüyor.

Alternatif tasarı, yasadışı ağaç ticareti ve buna bağlı ticaretin bir çevre suçu olduğunu kabul ediyor ve belgelerin kötü kullanımı halinde cezaya izin veriyor. Tasarı, bunun yanında, kereste ticaretinin devamlı denetlenen bir ormandan olduğunun yasalarla onaylanmasını öneriyor.

Komisyon'un Temmuz ayında sunduğu son öneri, Avrupa Birliği'yle ortaklık yapmayı seçen ülkelerle kereste ticaretinin yasal çerçeve içinde yapılmasını öngörüyor. Ancak sözkonusu tasarının aynı fikirde olmayan ülkeleri nasıl bağlayacağı meçhul. Yasanın uygulanabilmesi için gerekli takvim ise çıkarılmış değil.

Avrupa Birliği'ne ithal edilen kerestelerin yarısı ve Rusya'ya ithal edilenlerin dörtte birinin yasadışı kaynaklardan geldiği tahmin ediliyor. Ayrıca Avrupa Birliği, Hareket Planı'nda şunları doğruluyor: "Yararlarının belirtilmesine rağmen, önemli ölçüde ağaç üretimi yapan bazı ülkeler birçok neden yüzünden Avrupa Birliği'yle FLEGT ortaklığına girmeyebilir." Ayrıca Komisyon, Avrupa Birliği'ne yapılan yasadışı kereste ticaretinin kontrolü için alınan kanunun uygulanabilirliğini yeniden inceleyecek ve yıl boyunca bu çalışmayı konseye rapor edecek.

Kereste endüstrisi, yasadışı ağaç ticareti sorununun üstesinden gelemezse, belirsiz bir gelecekle karşı karşıya kalacak. WWF'ten Beatrix Richard "Avrupa'nın bu ağaç ticaretini piyasadan çekip, yasal iş yapan tüccarlara belirli bir alan vererek dünya ormanlarının devamını sağlaması gerekmektedir." diyor.

FERN, Greenpeace ve WWF, çözümler önermek, orman yönetimini desteklemek ve gümrük bölgelerinde işbirliğini geliştirmek ve yasadışı keresteciliğe karşı önlem almak için sivil toplumu bu ortak kararların geliştirilmesine katkıda bulunmaya çağırıyor.

Yasa tasarısı için tıklayın

Dünya Bankası'nın 'Ormanlara Destek' raporuna göre 1 milyar 200 milyon kişinin geçimi ormanlara dayalı.

Kategoriler