Türkiye’nin %64’ü nükleere hayır diyor

Yorum ekle
Haber - 29 Nisan, 2011
Greenpeace’in A&G araştırma şirketine yaptırdığı kamuoyu araştırması sonuçları, Türkiye’nin nükleer istemediğini somut bir şekilde ortaya koyuyor.

Greenpeace'in Türkiye çapında yaptırdığı geniş kapsamlı kamuoyu araştırması, nükleer enerji santralleri konusunda bugün bir referanduma gidilmesi durumunda halkın %64'ünün nükleer santral kurulmasına 'Hayır' diyeceğini ortaya koyuyor.

Araştırmada sonuçlarına göre, halkın %86,4'ü nükleer santrale yakın bir yerde yaşamak istemediği yönünde görüş belirtiyor. Enerji ihtiyacımızı karşılamak için riske girmeyip temiz kaynaklara yönelmemiz gerektiği görüşünde olanların oranı ise %84,2.

A&G araştırma şirketinin Türkiye sınırları içerisinde 34 il, 137 mahalle ve köyde gerçekleştirdiği araştırma, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden toplam 2469 denekle, hanede yüz yüze görüşme metoduyla yapıldı.

Partiler enerji programlarını gözden geçirmeli

Araştırmaya göre AKP seçmeninin %41'i, CHP seçmeninin % 86,2'si ve MHP seçmeninin %77,6'sı nükleer santrale hayır diyor.

Greenpeace Akdeniz Genel Direktörü Dr. Uygar Özesmi, konuyla ilgili olarak "Başbakan Erdoğan nükleer santral planlarını derhal iptal etmeli. Bir Başbakanın görevi halkın iradesine uygun kararlar almaktır. Rakamlar halkın çoğunluğunun nükleer yerine güneş ve rüzgar istediğini açıkça ortaya koyuyor. Türkiye halkına istemediği halde nükleer enerjiyi dayatmak ve nükleer tehlike ile zorla yaşamaya mahkum etmek yerine Başbakan'ın enerji programını değiştirmesi gerekir. Aslında bu araştırmanın sonucu, büyük partilerin enerji programlarını yeniden gözden geçirmeleri gerektiğini gösteriyor. Halkın, bütün partilerden beklentisi ivedilikle güneş ve rüzgâr seçeneklerinin hayata geçirilmesidir" dedi.

İnsanlar en çok medyaya güveniyor

Bir başka çarpıcı sonuç ise herhangi bir kaza durumunda halkın hükümetten çok medya ve sivil toplum kuruluşlarına güveneceğini ifade etmesi. Bilgilendirme konusunda başı %76 ile medya çekiyor. STK'larda bu rakam %67 iken, halkın %58,3'ü, zararlardan korunması için kendilerini devletin bilgilendireceğini düşünüyor.

Araştırma sonuçlarında öne çıkanlar

  • Türkiye halkının %84,2'si enerji ihtiyacımızı karşılamak için riske girmeyip temiz kaynaklara yönelmemiz gerektiği görüşünde.
  • Türkiye halkının %93,4'ü geçtiğimiz ay Japonya Fukuşima Nükleer Santralinde meydana gelen kazadan haberdar.
  • Bundan yaklaşık 25 yıl önce yaşanan Çernobil kazasını doğru bilenlerin oranı ise %56,3.
  • Halkın %52,9'u Türkiye'nin henüz Nükleer Teknolojiye hazır olmadığı görüşünde.
  • Eğitim yükseldikçe Hayır hazır değil cevabı genel ortalamanın üzerinde ifade ediliyor.
  • "Türkiye'deki temiz enerji potansiyelinin yeterince kullanıldığını düşünüyor musunuz?" sorusuna verilen cevap %71,2 Hayır, %16,0 Evet.
  • Halkın %57,7'si Rusya'nın Türkiye'de kuracağı nükleer santralin Japonya'dakilerden daha güvenli olmayacağını düşünüyor.
  • Marmara Bölgesi'nde halkın %61,5'i, Ege'de %63,2'si, İç Anadolu'da %60,9'u, Akdeniz'de %55,4'ü, Karadeniz'de %58,7'si, Doğu Anadolu'da %32,7'si, Güneydoğu'da %46,3'ü nükleer santrallerin güvenli olmadığını düşünüyor.
  • Halkın %54,7'si Başbakanın tüp gaz görüşüne katılmazken, katılanların oranı %43,8.

Harekete geçin!

Nükleer tehlikeyi durdurmak için internet eylemine katılın!

Kategoriler
Etiketler