Milletvekillerine nükleere hayır diyen 170.000 imza verildi

Fotoğraf | 13 Temmuz, 2010

Milletvekillerine nükleere hayır diyen 170.000 imza verildi