Toplantı katılımcılarından birinin gözleri biber gazından yanarken

Fotoğraf | 4 Mayıs, 2010

Toplantı katılımcılarından birinin gözleri biber gazından yanarken