100 Megavat temiz enerji = 500 kişiye iş

Yenilenebilir enerji kaynaklarından 100 megavat

Basın bülteni - 9 Mayıs, 2005
Orissa'da yenilenebilir enerji kaynaklarından acilen 100 megavat elektrik temin edilmesi gerekiyor. Greenpeace yenilenebilir enerji sektörüne yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

1999 yılındaki büyük kasırgada evlerini yitiren Orissa halkı, geçici yaşam alanı olarak Khatiara kasabasını kurdu. Ne var ki yaptıkları çamurdan barakalar, fırtına ve kasırgalara son derece dayanıksız.

Yükselen deniz seviyesi toprağın tuzlanmasına neden oluyor. Bu da tarım alanlarını kullanılamaz hale getiriyor.

İklim değişikliğine bağlı olarak, Kanhapur kasabası kıyı şeridi tarafından işgal ediliyor. Kanhapur, civardaki yedi kıyı kasabasından biri. Bunlardan beşi deniz taşkınına uğramış durumda. Yerli halk yörenin bir yıl içinde sular altında kalıp boşaltılacağına inanıyor.

Greenpeace, Orissa Elektrik İşleri Komisyonu'nun, GRIDCO ile elektrik dağıtım lisansına sahip diğer şirketlere ve elektrik ticareti yapan firmalara, 2006-2007 mali yılında yenilenebilir enerji kaynaklarından 200 milyon birim enerji satın alma yükümlülüğü getiren kararını memnuniyetle karşıladı. Komisyonun bu talimatı, Greenpeace Hindistan'ın kamu çıkarı yararına dilekçe sunarak enerjinin yüzde 10'unun rüzgar, güneş, biyokütle, dalga ve mikro hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmasını garanti altına alan yasal bir düzenlemenin kabulünün değerlendirmeye alınması için başvuruda bulunmasının ardından geldi.

Greenpeace Hindistan'ın Temiz Enerji Kampanyası sorumlusu K. Srinivas, "Eyaletin bugün yenilenebilir enerji kaynaklarından yalnızca bir milyon birim enerji elde ettiği düşünülürse, 2007'ye dek 200 milyon birim eklenmesi hatırı sayılır bir yeşil adım. Yasal bir çerçeve ve piyasa yaratıldı. Şimdi Orissa Yenilenebilir Enerji Geliştirme Birimi'nin yatırımlar için doğru ortamı etkin bir biçimde hazırlayarak eyalette yenilenebilir enerji projelerinin uygulanması için inisiyatifi üstlenmesi gerekiyor," dedi.

Greenpeace'in tahminlerine göre 200 milyon birim yenilenebilir enerji üretmek için, eyalet örneğin 50 megavatlık bir rüzgar enerjisi tesisi, 20 megavatlık küçük bir hidroelektrik santrali ve 30 megavatlık bir biyogaz tesisini birlikte kurmayı seçebilir. Bu durumda yaklaşık 1 milyar 250 milyon rupi yatırım yapılması gerekiyor. Bu da yalnızca Orissa'da karbondioksit salımının yılda 225 ton azalması anlamına geliyor. Ekonomik terimlerle, yeşil enerjinin her biriminde, sağlık ve çevre üzerindeki etkilerin maliyeti olarak 5,50 rupi tasarruf edilecek. Dolayısıyla 200 milyon birim yeşil enerjide tasarruf edilen meblağ 11 milyar rupiyi bulacak. Ayrıca 200 milyon birim yeşil enerji üretilmesi, yenilenebilir enerji sektöründe 500 kişiye iş imkânı sağlanmasını da beraberinde getirecek (yaklaşık olarak her 1,5 megavatlık enerji için altı kişiye iş imkânı).

Greenpeace Hindistan'ın kampanyalar direktörü Shailendra Yashwant, "Greenpeace bu yıl, küresel ısınmanın çevre üzerindeki tehdit edici etkisini hafifletme çabasıyla, kirli fosil yakıtlara bağımlılığımızdan vazgeçip daha temiz, daha yeşil ve sürdürülebilir enerji uygulamalarını benimsememizi sağlayacak küresel bir program başlattı. Hindistan'da yenilenebilir enerjinin teşviki için dostane yatırım ve piyasa olanakları yaratarak bir Temiz Enerji devrimi gerçekleştirmeye odaklandık. 200 milyon birim enerji talebi kuşkusuz bu girişim doğrultusunda atılmış küçük bir ilk adımdır. Yenilenebilir enerji sanayiini bir sonraki adımı atmaya ve bu talebin karşılanmasını sağlamaya davet ediyoruz," diye konuştu.

Talimatın yayınlanmasının ardından Greenpeace, Orissa Yenilenebilir Enerji Geliştirme Birimi'nden, hükümetten ve başka kurumlardan yetkililerle bir araya gelerek eyalette yenilenebilir enerji uygulamalarının benimsenmesi için uygun bir iklimin yaratılmasına katkıda bulunarak, bu talimatın uygulanmasını sağlamak için işbirliğine gidilmesi çağrısında bulundu.

Kategoriler