Rüzgâr Gücü 12, Türkçe'de

EWEA ve Greenpeace'in raporu, rüzgâr enerjisi tartışmalarına son noktayı koyuyor.

Basın bülteni - 28 Nisan, 2005
Greenpeace ve Avrupa Rüzgâr Enerjisi Derneği (European Wind Energy Association / EWEA), bugün Rüzgâr Gücü 12 adlı raporlarının Türkçe baskısını ortak bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu. Greenpeace Yenilenebilir Enerji Kaynakları Direktörü Sven Teske ve EWEA Başkanı Corin Millais'nin sunumunu yaptıkları rapor, rüzgâr gücünün küresel durumu hakkında bilgi vermekle kalmıyor; birçok ülkede rüzgâr enerjisinin etkin kullanımı için ortaya konulan siyasi ve teknik yaklaşımlar hakkında da ayrıntılar veriyor.

Greenpeace Akdeniz Enerji Kampanyası Sorumlusu Özgür Gürbüz, "Rüzgar Gücü 12" raporunun yayımlanması nedeniyle düzenlenen basın toplantısının açılış konuşmasını yapıyor.

Greenpeace Akdeniz Enerji Kampanyası Sorumlusu Özgür Gürbüz, "Rüzgar Gücü 12" raporunun yayımlanması nedeniyle düzenlenen basın toplantısının açılış konuşmasını yapıyor. Toplantının konukları, Greenpeace Yenilenebilir Enerji Birimi Başkanı Sven Teske -sol başta- ve Avrupa Rüzgar Enerjisi Derneği Başkanı Corin Millais -sağ başta-

Rüzgâr Gücü 12, 2020'ye kadar dünya elektriğinin yüzde 12'sinin rüzgâr enerjisinden elde edilmesi için hazırlanmış bir fizibilite raporu. Rapora göre, bu ölçüde bir büyüme için, ulusal ve uluslararası politika değişikliği gerekiyor. Raporun öngördüğü senaryoya göre, 1.200 Gigavat rüzgâr gücünün kurulması, bu çerçevede 2 milyon kişiye iş sağlanması, ve gezegenin 10 milyar 700 milyon ton karbondioksit salımından kurtarılması mümkün.

EWEA Başkanı Corin Millais, rüzgâr enerjisinin artık dünyanın belli başlı güç teknolojilerinden biri haline geldiğini söyledi: "Avrupa halihazırda seragazı salımlarını azaltıyor ve AB'nin küresel rekabetteki gücü rüzgâr enerjisi sayesinde artıyor. Rüzgâr gücü, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesine katkıda bulunuyor; ithalat bağımlılığı, petrol ve gaz fiyatlarına bağlı kararsızlık gibi riskleri azaltıyor, istihdam ve ihracatı ise artırıyor."

"Hesap kitap meselesi"

Greenpeace Akdeniz Enerji Kampanyası Sorumlusu Özgür Gürbüz, TBMM'de Yenilenebilir Enerji Yasa Tasarısı üzerine tartışmalar hala devam ederken, Rüzgâr Gücü 12'nin, Türkiye'nin kaçırmakta olduğu rüzgâr enerjisine dayalı fırsatların bir özetini sunduğunu söyledi: "88 bin Megavatlık teknik potansiyelimizle, rüzgâr enerjisi, Türkiye'nin gelecekteki enerji gereksinimini rahatlıkla karşılayabilir; ayrıca diğer enerji kaynaklarından çok daha fazla iş olanağı sağlar. Rüzgâr enerjisi, yeni Yatağanlar olmasını engellemenin de en iyi yolu. Dürüst olan ve hesap kitabı iyi olan herkes, 21. yüzyılda rüzgâr, güneş, biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmemiz gerektiğini görecektir."

Greenpeace Yenilenebilir Enerji Kampanya Sorumlusu Sven Teske, Türkiye'nin yenilenebilir enerjiyi teşvik etmesi için kullanabileceği yöntemlerden birinin de sabit fiyat sistemi olduğunu söyledi: "Bir yenilenebilir enerji yasası ile birlikte yürürlüğe konacak sabit fiyat sistemi, iklim değişimini engellemeye yönelik gelecek yatırımlar için bir temel oluşturacaktır. Temiz enerjiye harcanan her kuruş, ithal petrole ve dünya pazar fiyatlarına bağımlılıktan kurtulmaya yönelik atılmış bir adımdır.

Raporun pdf hali için tıklayın

VVPR info:

Ertan Keskinsoy, Greenpeace Akdeniz,
Basın ve İletişim Sorumlusu,
(212) 248 0331

Kategoriler