Araştırmalara doymuyoruz ama sonuç hep aynı: Halk nükleer istemiyor!

Basın bülteni - 25 Kasım, 2011
BBC’nin yaptığı bir araştırmaya göre, Dünya’nın her yerinde insanlar nükleer santrale karşı. Türkiye için, daha önce yapılan araştırmalarla neredeyse aynı sonuçlar çıktı.

GlobeScan araştırma şirketi tarafından yapılan araştırma sonuçları, nükleer enerji santrallerinin bulunduğu ülkelerde –Amerika ve İngiltere hariç– nükleer karşıtlığının 2005 yılına göre belirgin bir biçimde arttığını gösteriyor.

Araştırma sonuçlarına göre, nükleer enerjinin güvenli ve önemli bir elektrik kaynağı olduğunu düşünenlerin oranı tüm dünyada yalnızca %22. Türkiye'de de bu rakam neredeyse aynı: %21

Yeni nükleer santral yapılmasını istemeyenler %73. Türkiye dışındaki ülkelerde ise bu rakam ortalama %69. Bu sonuçlar geçtiğimiz Nisan ayında Greenpeace'in A&G araştırma şirketine yaptırdığı araştırma ile paralel. Bu araştırma Türkiye halkının %64'ünün nükleer santrale karşı olduğunu ortaya koymuştu. Yine aynı dönemde Ipsos'un yaptırdığı bir araştırma, Türkiye'de yeni nükleer santral projelerinin durdurulmasını isteyenlerin oranın yüzde 80 olduğunu gösteriyordu. Greenpeace araştırmasına göre yaşadıkları yere yakın nükleer santral istemeyenlerin oranı %86'ydı.

Sonuçları değerlendiren Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyası Sorumlusu Cenk Levi, "Fukuşima nükleer santralinde yaşanan nükleer felaket tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de nükleer enerjiye olan yaklaşımı kökten değiştirdi. Hem Türkiye'de hem de dünyada yapılan bağımsız kamuoyu araştırmaları Türkiye halkının nükleer santral istemediğini ve yenilenebilir enerjileri tercih ettiğini gösteriyor. Sağduyu sahibi hükümetler, tüm dünya insanlarının ve Türkiye halkının istemediği nükleer enerji santrallerinin kapatılması yönünde adım atıyor. Almanya, Belçika ve İsviçre, halkının isteklerini görmezlikten gelmeyip, nükleer santrallerini kapatma kararı aldı. İtalya'da yapılan referandumda halkın %95'i nükleere hayır dedi ve İtalya da halkın sesini dinledi. Türkiye hükümetinden de halkın iradesini dinlemesini bekliyoruz" dedi.

Yenilenebilir enerjiler önem kazanıyor

Bunun yanında tüm dünyada insanların %71'i ülkelerinde 20 yıl içinde güneş ve rüzgar enerjisine dayalı yenilenebilir enerjilerin, kömür ve nükleer enerjilerin yerini alabileceğine inanıyor. Türkiye'de de halkın %65'i, 20 yıl içerisinde güneş ve rüzgar enerjisine dayalı yenilenebilir enerjilerin kömür ve nükleerin yerini alması gerektiğine inanıyor.

Greenpeace'in Avrupa Yenilenebilir Enerjiler Konseyi'yle (EREC) birlikte hazırladığı Enerji [D]evrimi raporuna göre, Türkiye, 2020 yılında daha az maliyetle 17 nükleer reaktörün üreteceği elektriği yenilenebilir enerjilerden sağlayabilir.

Kategoriler