Daha fazla yağış, daha fazla sel kapıda

Basın bülteni - 21 Kasım, 2011
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) yayımladığı rapor, önümüzdeki yıllarda sel, kuraklık ve fırtınaların sayısı ve şiddetinde artış olacağını ortaya koyuyor.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) yeni raporu, iklim değişikliği ve aşırı hava olayları arasında bağlantı olduğunu doğruluyor. 'Aşırı hava olayları üzerine özel rapor', bu konu üzerine yapılmış, bilimsel temellere dayanan ilk kapsamlı inceleme.

220 uzmandan oluşan bir ekibin yaklaşık 2 yılda hazırladığı rapora göre önümüzdeki yıllarda iklim değişikliğinin etkileri arttıkça, dünya daha şiddetli yağmurlar, daha sert fırtınalar ve daha derin kuraklıklara sahne olacak. Raporda dikkat çekilen bir diğer nokta ise, bu aşırı hava olaylarından en fazla etkilenecek olan ülkelerin gelişmekte olan ülkeler olduğu. Uzmanlar bunun nedeninin hem coğrafi konum, hem de altyapı eksikliği olduğunu söylüyor. 1979 ila 2004 yılları arasında doğal afetlerden ölümlerin %95'i gelişmekte olan ülkelerde yaşandı.

Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyası Sorumlusu Pınar Aksoğan, "En sıcak yaz, en kurak yaz, gıda sıkıntısı, taşkınlar ve seller gibi en'leri yaşadığımız son yıllarda, her geçen gün daha fazla yaşanan bu aşırı hava olaylarının nedeninin büyük ölçüde iklim değişikliği olduğunu artık biliyoruz. İklim değişikliğinin en büyük nedeni ise kömür, petrol gibi fosil yakıtların yarattığı karbon salımları. Kömür, dünya üzerindeki karbondioksit salımlarının %41'inden sorumlu ve iklim değişikliğine neden olan en tehlikeli yakıt. Türkiye'de ise halen kurulması planlanan 50 kömürlü termik santral var. Üstelik Türkiye, son 10 yılda sera gazı artış oranları bakımından tüm dünyada birinci sırada. Ülkeler yıllardır bir araya gelip karbon salımlarını azaltmak üzerine konuşuyor ama her yıl bu salımlar daha da artıyor. Bu ay sonunda Durban'da gerçekleşecek iklim konferansı hükümetlere bir şans daha veriyor. Türkiye de dahil tüm ülkeler sera gazı salımlarını ciddi derecede azaltacak şekilde harekete geçmeli. Kaybedecek vakit kalmadı. Yarını bugün kurtarmalıyız." dedi.

Greenpeace'in Avrupa Yenilenebilir Enerjiler Konseyi'yle (EREC) birlikte hazırladığı Enerji [D]evrimi raporuna göre, Türkiye enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımı ile, enerji sektöründen kaynaklanan karbondioksit salımlarını 2050 yılına kadar 1990 seviyesinin %18 oranında aşağıya çekebilir.

Kategoriler