İklim Müzakerelerinde Günün Fosili Türkiye!

Türkiye iklim değişikliğinde hiç de masum değil!

Basın bülteni - 28 Kasım, 2012
Doha’da gerçekleşen 18. Taraflar Konferansı’nın ikinci gününde Türkiye, Günün Fosili seçildi. 700’den fazla sivil toplum kuruluşundan oluşan İklim Eylem Ağı (CAN) tarafından organize edilen “Günün Fosili” ödülü, müzakereler boyunca müzakereleri tıkayan veya iklim müzakerelerinin gerektirdiği şekilde davranmayan ülkelere veriliyor.

Durban’dan sonra bu yıl Doha’da, Günün Fosili ödülünün bir kez daha Türkiye’ye verilmesini değerlendiren İklim Ağı katılımcıları, iklim değişikliği konusunda Türkiye’nin üzerine düşeni yapmadığının uluslararası sivil toplum tarafından da açıkça fark edildiğini belirttiler. 

Küresel kömür yatırımlarında dünyada 4. olması; üstüne üstlük Enerji Bakanlığının 2012’yi kömür yılı ilan etmesi, bunun yanı sıra Kyoto Protokolü kapsamında mutlak sera gazı azaltım hedefi belirtmemesi ve Kyoto Protokolü ikinci yükümlülük döneminde de azaltım hedefi belirtmeyeceğini açıklaması sebebiyle Türkiye bu yıl müzakerelerin ikinci gününde Günün Fosili ödülünde birinciliği aldı. 

İklim Ağı tarafından hafta başı açıklanan raporda “Türkiye Çözüme Gerçekten Ortak Olsun” denilmiş ve iklim değişikliğinin ülkemizde yaşandığını, bugün için bile ciddi can ve mal kaybına neden olduğu ortaya koyulmuştu. İklim Ağı katılımcıları, geçen sene de Günün Fosili ödülünü alan Türkiye’nin artık fosil yakıt merkezli, 2012 yılını kömür yılı ilan eden politikalar yerine mutlak salım azaltım hedefi almasının ne kadar önemli olduğunu bu fırsat ile tekrar hatırlattılar.

İklim Ağı Katılımcıları: Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Doğa Derneği, Doğa Koruma Merkezi, Eurosolar Türkiye, Greenpeace Akdeniz, Kadıköyü Bilim Kültür ve Sanat Dostları Derneği (KADOS), TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), 350 Ankara. 

Kategoriler