Rusya Parlamentosu, Dünya'nın geleceği lehinde oy verdi

Duma, Kyoto Protokolü'nü 334'e karşı 73 oyla onayladı

Basın bülteni - 23 Ekim, 2004
Uzun süredir beklenen oldu ve Duma, Kyoto Protokolü'nü nihayet onayladı. Böylece Protokol, uluslararası bağlayıcılık kazandı.

Vladimir Putin, Kyoto Protokolü'nü imzalamak için yıllarca düşündü, ama düşündüğüne değdi.

Greenpeace Akdeniz Enerji Kampanyası Sorumlusu Özgür Gürbüz, "Bu tarihi bir an. Gezegeni kurtarmak için yıllardır mücadele edenlerin kutlama günü. Aynı zamanda dünyanın küresel ısınma karşısında ortak bir tutum sergilyemeyeceğini düşünenlere de sert bir yanıt." dedi.

ABD ve Avustralya Yalnız

"Rusya'nın imzası, sera gazı salınımlarının azaltılması için ABD'nin ve Avustralya'nın üzerindeki baskıyı artıracak. ABD dünyadaki kardondioksit salınımının beşte birinden sorumlu, ancak Bush hükümeti, iklim değişimiyle savaşımda üzerine düşeni yapmayı, Kyoto Protokolü'nü imzalamayacağını belirterek reddetti. Halbuki ABD imzalamadığı sürece Protokol hedeflerini tam olarak tutturmak mümkün değil."

Şu anda tüm sera gazı salınımları dursa bile, gezegenin sıcaklığının önümüzdeki 1.3 santigrat derece artması kesinleşmiş durumda. 2 santigrat derecelik bir artış ise, gezegen için felaket anlamına gelebilir. Artık tüm gezegeni zorlayan bu felaketten kaçınmak için, Kyoto Protokolü'nün belirlediği önlemlerden fazlasını gerçekleştirmemiz, endüstrileşmiş ülkelerde sera gazları salınımlarını 1990 yılı verilerine oranla, 2020'de yüzde 30, 2050'de yüzde 75'e varan oranlarda azaltmamız gerekiyor.

Türkiye'nin vites değiştirmesi gerek

Protokolü imzalamayan az sayıda ülkeden biri de Türkiye. AB, halihazırda sera gazı salınımlarını azaltmak için önüne net hedefler koymuş durumda, ve her geçen gün yenilenebilir enerji kapasitesini artırıyor. Kurulu rüzgâr enerjisi gücü, Almanya'da 14 bin 612 megawatt, İspanya'da 6 bin 420 megawatt, ABD'de 6 bin 361 megawatt, Danimarka'da 3 bin 076 megawatt, Hindistan'da ise 2 bin 215 megawattı bulmuş durumda.

Özgür Gürbüz, Türkiye'nin İklim Değişimi Çerçeve Sözleşmesi'ni imzalayarak doğru kulvara girdiğini belirtti: "Yapmamız gereken, güneş, rüzgâr, biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmak ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlayıp enerji kaybını asgariye indirmek. Bu politika benimsenip uygulanmaya ne kadar kısa sürede başlanırsa, gerek gezegen, gerek Türkiye, iklim değişiminin yol açtığı aşırı iklim olaylarından o kadar korunmuş olur. Ancak böyle bir yaklaşım sayesinde petrol, kömür ve gaz gibi fosil yakıtlara bağımlılığımız azalır ve bağımsız enerji kaynaklarına giden yol açılmış olur. Ayrıca, böyle bir enerji politikası, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne entegrasyonunu kolaylaştırır."

Notes:

* Birleşmiş Milletler İklim Değişimi Çerçeve Anlaşması (United Nations Framework Convention on Climate Change / UNFCCC) bünyesindeki Kyoto Protokolü, küresel ısınma ile ilk küresel mücadele çabası. Bu Protokol kapsamında, dünyadaki sera gazı salınımlarının yüzde 55'inden sorumlu olan endüstrileşmiş ülkelerin 2008-2012 yıllarına kadar altı sera gazının yol açtığı bu salınımları, 1990 yılı rakamlarına gore yüzde 5 oranında azaltması öngörülüyor. Rusya Duması'nın onamasından sonra, Rusya BM'ye bir onama müzekkeresi sunacak. Bu sunumdan doksan gün sonra ise Protokol uluslararası yasa niteliği kazanacak.

Kategoriler