Stokholm Anlaşması'nı Uygulamanın Zamanı

Atık Yakmaya Karşı Küresel Eylem Günü'nde Greenpeace, Çevre ve Orman Bakanlığı'na temiz seçeneklere yönelmesi çağrısında bulundu.

Basın bülteni - 1 Eylül, 2004
Aralarında Greenpeace'in de bulunduğu uluslararası bir koalisyon, bugünü Atıklara Karşı Üçüncü Küresel Eylem Günü ilan etti. Koalisyon, atık bertaraf tekniklerinin dünyada özellikle çocuklar üzerindeki sağlık etkilerine dikkat çekiyor.

Atık Yakmaya Karşı Küresel Gün'e yüzlerce sivil toplum kuruluşu katılıyor.

Sürdürülemez ve tehlikeli atık bertaraf tekniklerine karşı her yıl düzenlenen bu küresel eylem gününe 44 ülkeden 177 örgüt katılıyor. GAIA (Global Alliance for Incinerator Alternatives / Atık Yakma Seçenekleri Koalisyonu) tarafından düzenlenen bu günde, bu yıl Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) duyurduğu verilere dikkat çekildi. Bu verilere göre, her yıl beş yaşın altındaki 3 milyon çocuk hava ve su kirliliği ve diğer çevre sorunları yüzünden ölüyor.

GAIA Koordinatörü Von Hernandez, şöyle konuştu: "Çok açıkça söylemek gerekirse, dünyada gittikçe kötüleşen kirlilik seviyesi çok sayıda çocuk ölümlerine yol açmaktadır. Açıkça görülüyor ki hükümetler, atık yakma gibi sürdürülemez ve sorumsuz teknolojilerden kaynaklanan tehlikeli kimyasalların zararlarından çocukları ve kendi halklarını korumak konusunda başarısız kalıyorlar."

Atık yakma tesisleri, başta gelen ciddi çevre sorunlarının kaynaklarından biri sayılıyor. Atık yakma, kansere yol açan, bağışıklık ve üreme sistemlerini tahrip eden, sakat doğumlara neden olan dioksin adlı gazın dünyada yüzde 69'unun kaynağı. Bu teknik aynı zamanda, özellikle hamile kadınlar ve çocukları etkileyen, beyne, omuriliğe, böbreklere ve karaciğere hasar veren cıvanın da ana kaynaklarından biri.

"Bakanlık politikası, uluslararası anlaşmalara aykırı"

Greenpeace, geçtiğimiz yıl da küresel eylem gününe İZAYDAŞ Atık Yakma Tesisi'nin girişini ve atık besleme birimini bloke ettiği bir eylemle katılmıştı. (2a) Eylem, Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'den atık yakma ve atık yönetimi konusunda görüşme isteminin karşılanmasıyla son bulmuştu. Bakan'ın atık yakmayı benimsemediklerini belirtmesine rağmen, uygulamada tam tersi uygulanmaya ve Bakanlık ülkede yeni atık yakma tesisleri kurulmasını fiilen teşvik etmeye de devam etmekte.

Greenpeace Türkiye'de atık yakma teknolojisine karşı yıllardır mücadele ediyor. Türkiye'deki tek tehlikeli ve klinik atık yakma tesisi olan İZAYDAŞ, çevreye verdiği zarara karşın yıllardır çalışmaya devam ediyor. Greenpeace'in İZAYDAŞ'taki küllerden dört yıl önce aldığı numuneler üzerinde yapılan testlerde (2b) yüksek oranda ağır metalin, dioksinin ve PCB'nin çevreye salındığı belirlenmişti. Sözü edilen maddeler, Türkiye'nin 2001 yılında imzaladığı, dünyada geçtiğimiz Mayıs ayında yürürlüğe giren Stokholm Anlaşması kapsamında, kaynağında son verilmesi öngörülen kimyasallardır. (2c)

Greenpeace Akdeniz Toksik Maddeler Kampanyası Sorumlusu Banu Dökmecibaşı, "Çevre ve Orman Bakanlığı, önce İZAYDAŞ'a lisans vererek, sonra da ülkede yeni tesislerin kurulması girişimlerine önayak olarak kirli bir teknolojiyi yasallaştırdı. Böyle bir politika, tüm Kalıcı Organik Kirleticilerin kaynağında yokedilmesini öngören Stokholm Anlaşması'na aykırıdır. Bakanlık'tan atık yakma teknolojisini teşvike son vermesini ve sıfır atık kavramı çerçevesinde, sürdürülebilir bir atık yönetimi stratejisi geliştirmesini istiyoruz." dedi.

Notes:

a) Eylem fotoğrafları ve basın açıklaması,
b) Greenpeace'in hazırladığı İZAYDAŞ Raporu,
c) Stokholm Anlaşması Bilgi Dosyası,
Greenpeace Akdeniz'den temin edilebilir.

Kategoriler