Uluslararası Enerji Ajansı’nın raporundan çıkan sonuç: İklim değişikliğini önlemek için yol uzun, zaman kısa

Basın bülteni - 13 Kasım, 2012
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından hazırlanan Dünya Enerji Görünümü 2012 raporuna göre yenilenebilir enerjilerin payı artıyor. Ancak bu, iklim değişikliğini önlemek için yeterli değil.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yıllık olarak hazırlanan Dünya Enerji Görünümü 2012 Raporu (World Energy Outlook 2012)  yayınlandı. Rapor, küresel enerji piyasalarının mevcut durumuna ve geleceğine yönelik analizler içeriyor. Raporda farklı senaryolara, ülkelere, sektörlere ve yakıt türlerine göre geleceğin enerjisinin analizi ve 2035 yılına kadar  enerji sisteminin nasıl dönüşebileceğine dair önemli tahminler yer alıyor.

Rapordaki yeni senaryoya göre 2012- 2035 yılları arasında, şebekeye 3400 terrawatt/saatlik yenilenebilir kapasitesi eklenecek ki bu, Avrupa Birliği’nin tükettiği enerjiden daha fazlası demek. Ancak Greenpeace’in hazırladığı Enerji [D]evrimi Raporu’na göre bu rakamın daha da artarak 3 katına çıkması mümkün.

Hükümetlerin koyduğu hedefler yetersiz

Uzmanlar, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini önlemek için küresel ısınmayı 2 derecelik artışta tutmamız gerektiği konusunda birleşiyor. Mevcut politikalarla devam edilirse sıcaklıkların 6 derece kadar artacağı öngörülüyor. Uluslararası Enerji Ajansı’nda belirtilen politikalar ile artış 4 dereceye kadar çekilebiliyor. Ancak her senaryoda da küresel ısınmanın durdurulması imkansız.

Raporu değerlendiren Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyası Sorumlusu Pınar Aksoğan “Eğer hükümetler, küresel ısınma tehlikeli boyutlara ulaşmadan somut adımlar atmak konusunda samimilerse, koydukları yenilenebilir enerji hedefleri çok yetersiz. İklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinin önüne geçmek için ortalama küresel ısınmayı 2 derecede tutmamız gerekiyor. Bunun için de 2035 yılına kadar yenilenebilir enerjilerin payını %65’e kadar çıkarmamız ve enerji verimliliğine yönelmemiz şart. Bu rapordaki tahminlere bakılınca, dünyanın hala 4 ila 6 derece ısınmaya doğru gittiği görülüyor ki bu derecede bir ısınmanın geri dönüşü olmayacak felaket sonuçları olacağını biliyoruz” dedi.

Editöre notlar:

Raporun tam metni: http://www.worldenergyoutlook.org/

Greenpeace’in Avrupa Yenilenebilir Enerji Konseyi ile birlikte hazırladığı Enerji [D]evrimi raporu: http://www.greenpeace.org/turkey/tr/press/reports/enerji-devrimi-raporu/

Daha fazla bilgi için:

Pınar Aksoğan, Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyası Sorumlusu, 0 530 291 01 30

Gülçin Şahin, Greenpeace Akdeniz İletişim Sorumlusu, 0 530 963 10 91

Kategoriler